×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com
بزرگترین فروشگاه مطالعات معماریمرجع مطالعات و رساله های معماری
تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری
  • 4
  • The Godfather Architectural Studies
  • Reference Architecture writings
  • مرجع مطالعات معماری

مطالعات دهکده ورزشهای آبی و زمستانی

مطالعات دهکده ورزشهای آبی و زمستانی
0

مطالعات دهکده ورزشهای آبی و زمستانی

28000 تومان – دانلود

 
فهرست عناوین

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل : کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………
فصل : مبانی نظری
–ورزش های زمستانی……………………………………………………………………………………
—تاریخچه ورزش های زمستانی………………………………………………………………
—تاریخ اسکی در جهان و ایران……………………………………………………………….
–بررسی ورزش های زمستانی………………………………………………………………………
—اسکی………………………………………………………………………………………………………
—-تقسیمات پیست اسکی………………………………………………………………….
—-مشخصات فیزیکی پیست اسکی………………………………………………….   0
—اسکیتینگ روی یخ………………………………………………………………………………….
—لوژسواری…………………………………………………………………………………………………
—هاکی روی یخ…………………………………………………………………………………………
—سیستم بالابر (تله کابین، تله سی یژ و …)……………………………………………..
—-انواع بالابر……………………………………………………………………………………..
—-یونیت های بالابر………………………………………………………………………….
–ورزش های آبی……………………………………………………………………………………………..  0
—تاریخچه ورزش شنا………………………………………………………………………………  0
—-انواع شنا ………………………………………………………………………………………
—-انواع مسابقات ……………………………………………………………………………………
—شیرجه ……………………………………………………………………………………………………
—واترپلو……………………………………………………………………………………………………..
—اسکی روی آب ………………………………………………………………………………………
—کانوپلو …………………………………………………………………………………………………….
—موج سواری …………………………………………………………………………………………….
فصل : بررسی نمونه های موردی
–مجموعه اوتاکا……………………………………………………………………………………………..

–استادیوم یخ المپیا پارک مونیخ………………………………………………………………….
–مرکز ملی ورزش های آبی………………………………………………………………………….
— پیست های اسکی در ایران………………………………………………………………………  0
–پیست اسکی- مجموعه ورزشی دیزین……………………………………………………
فصل : بررسی بستر پروژه
— موقعیت جغرافیایی سایت………………………………………………………………………..
— حدود و وسعت استان آذربایجان شرقی……………………………………………..
— تقسیمات کشوری و اداری استان آذربایجان شرقی…………………………..
— موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت شهرستان تبریز…………………………
–تاریخچه……………………………………………………………………………………………………..  0
—فرهنگ تبریز……………………………………………………………………………………….
—آثار تاریخی…………………………………………………………………………………………..
—-ارگ علیشاه…………………………………………………………………………………
—-مسجد جامع کبیر………………………………………………………………………..
—-مسجد استاد و شاگرد………………………………………………………………….
—-مسجد کبود…………………………………………………………………………………
—-ربع رشیدی………………………………………………………………………………….
—-بازار تبریز……………………………………………………………………………………..
— مشخصات اقلیمی منطقه…………………………………………………………………………..
— تقسیمات اقلیمی ایران………………………………………………………………………..
—- اقلیم سرد (کوهستان های غربی)………………………………………………..
—- اقلیم منطقه و ویژگی های آن…………………………………………………….
–اقلیم و تأثیر آن در طراحی ساختمان………………………………………………………..
—ویژگی های معماری بومی در مناطق سرد……………………………………………
—فرم ساختمان در رابطه با اقلیم……………………………………………………………..
–اقلیم و ورزش………………………………………………………………………………………………
— توپوگرافی، شیب ها و گستره های شهر…………………………………………………
— زمین شناسی و زلزله در منطقه تبریز………………………………………………………

فصل : برنامه ریزی فیزیکی و سیستم تأسیسات و سازه
– – فضاهای اصلی…………………………………………………………………………………………..
– – فضاهای وابسته……………………………………………………………………………………….
– – فضاهای رفاهی………………………………………………………………………………………..
– – سیستم تأسیسات و تهویه سالن های ورزشی…………………………………..
– -سیستم گرمایش استخرها……………………………………………………………………..
– – – گرمایش آب استخر…………………………………………………………………………
– – – تهویه……………………………………………………………………………………………….
– – سیستم روشنایی سالن های ورزشی…………………………………………………..
– – سیستم ایمنی مجموعه………………………………………………………………………….
– – کمک های اولیه………………………………………………………………………………………
– – سیستم آکوستیک سالن ها…………………………………………………………………..
—معرفی نوع آکوستیک………………………………………………………………………..0
– 0- معرفی سیستم سازه ای……………………………………………………………………. 0
-0–خصوصیات سازه های فضایی………………………………………………………..
-0–هندسه های پیچیده………………………………………………………………………
فصل : استانداردهای طراحی
–ویژگی ها و مشخصات استخر……………………………………………………………….
—روشنایی سالن های شنا…………………………………………………………………….
— سونا و جکوزی………………………………………………………………………………………..0
— سالن بیلیارد…………………………………………………………………………………………….0
— الگوهای طراحی………………………………………………………………………………………0
فصل : معرفی سایت طراحی
— موقعیت سایت………………………………………………………………………………………..
— تصاویر محدوده……………………………………………………………………………………..    0
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………..
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست تصاویر

فصل : مبانی نظری
تصویر — یک اسکی باز  بر روی سنگ های غار………………………………………..
تصویر — تصاویر حک شده در سواحل دریای سفید …………………………………..
تصویر — اسکی با اسنوبرد…………………………………………………………………………….
تصویر- – اسکی روی برف پودر…………………………………………………………………….
تصویر– پرش با اسکی از روی سکوی پرتاب……………………………………………..  0
تصویر– اسکی مارپیچ بزرگ………………………………………………………………………… 0
تصویر– اسکی مارپیچ بزرگ…………………………………………………………………………
تصویر- – اسکی مارپیچ سرعت……………………………………………………………………..
تصویر- – اسکی بیاتلون…………………………………………………………………………………
تصویر- 0- اسکی بیاتلون………………………………………………………………………………
تصویر- – اسکی بیاتلون………………………………………………………………………………
تصویر- – اسکیتینگ روی یخ……………………………………………………………………..
تصویر- – لوژسواری…………………………………………………………………………………….
تصویر- – لوژسواری…………………………………………………………………………………….
تصویر- – هاکی روی یخ…………………………………………………………………………….
تصویر- – هاکی روی یخ…………………………………………………………………………….
تصویر- – هاکی روی یخ…………………………………………………………………………….
تصویر- – هاکی روی یخ…………………………………………………………………………….
تصویر- – تله سی یژ تک نفره……………………………………………………………………
تصویر-0- تله سی یژ چکشی……………………………………………………………………….
تصویر- – تله سی یژ دونفره……………………………………………………………………….
تصویر- – تله سی یژ تک نفره…………………………………………………………………..
تصویر- – تله کابین…………………………………………………………………………………….
تصویر- – تله کابین و پایه نگه دارنده………………………………………………………..
تصویر- – تله سی یژ تک نفره……………………………………………………………………
تصویر- – تله فریک…………………………………………………………………………………….

تصویر- – یک شناگر در حال شنای کرال سینه…………………………………………   0
تصویر- – شنا……………………………………………………………………………………………….
تصویر- – تصویری از یک سکوی شیرجه………………………………………………….
تصویر- 0- مسابقه واترپلو……………………………………………………………………………..
تصویر- – موج سواری…………………………………………………………………………………
فصل : بررسی نمونه های موردی
تصویر- – دید پرنده از ماکت مجموعه…………………………………………………………
تصویر- – دید پرنده از ماکت………………………………………………………………………..   0
تصویر- – دید پرنده از ماکت………………………………………………………………………..   0
تصویر- – نما و مقطع از مجموعه………………………………………………………………..   0
تصویر- – سایت مجموعه…………………………………………………………………………….
تصویر- –  فضای داخلی استادیوم……………………………………………………………….
تصویر- –  فضای داخلی………………………………………………………………………………
تصویر- – دید پرنده از سایت مجموعه………………………………………………………..
تصویر- –  نمای پیست یخ…………………………………………………………………………..
تصویر- 0- ساختمان اداری مجموعه…………………………………………………………..
تصویر- – مکعب آب…………………………………………………………………………………..
تصویر- – مکعب آب…………………………………………………………………………………..
تصویر– فرم سازه ای پروژه………………………………………………………………………
تصویر–  پروژه بر اساس حباب های آب………………………………………………….
تصویر- – قالب بعدی با سازه فضایی بر اساس حباب…………………………….
تصویر- – مقاطع برش خورده حباب های آب……………………………………………
تصویر- – پوشش نهایی سقف با ETEF ……………………………………………….
تصویر – – پوشش نهایی سقف با ETEF ………………………………………………
تصویر- – پوشش های تک ETEF…………………………………………………………
تصویر- 0- مراحل اجرایی و نصب سازه دیوار………………………………………………
تصویر –  – ساختار پیشنهادی از تعدادی پنتاگون………………………………………
تصویر  – – ساختار پیشنهادی از تعدادی پنتاگون………………………………………

تصویر- –  فضای داخلی مکعب آب، بخش استخر موجی…………………………
تصویر —  فضای داخلی مکعب آب، بخش استخر موجی…………………………
تصویر-  – مراحل نصب نمای بیرونی پوسته ساختمان………………………………
تصویر – – مراحل نصب نمای بیرونی پوسته ساختمان………………………………
تصویر- – پلان مجموعه………………………………………………………………………………
تصویر- – نخستین کلاس کایتار در  در پیست تلو……………………………   0
تصویر– پیست آبعلی در سال …………………………………………………………..
تصویر- 0- مسیرهای صحرانوردی مورد استفاده اسکی بازان………………………
تصویر- – پیست شمشک……………………………………………………………………………..
تصویر- – پیست اسکی دیزین……………………………………………………………………..
تصویر– تله اسکی شمشک………………………………………………………………………..
تصویر- – ایستگاه تله اسکی پیست شمشک………………………………………………
تصویر- –  پیست شمشک……………………………………………………………………………
تصویر- – رستوران ایستگاه پنجم توچال…………………………………………………….
تصویر- – پیست اسکی توچال……………………………………………………………………..
تصویر- – پیست اسکی توچال، پیست مبتدی…………………………………………….
تصویر- – تله کابین توچال…………………………………………………………………………..
تصویر-0- پیست اسکی توچال………………………………………………………………………
فصل  : بررسی بستر پروژه
تصویر- – شهرستان تبریز………………………………………………………………………………
تصویر – – نمای پشت ساختمان شهرداری تبریز………………………………………….   0
تصویر — نقشه کلی محدوده قدیمی محصور و دروازه های شهر……………….
تصویر — یکی از دروازه های شهر تبریز………………………………………………………
تصویر — سیمای عمومی تبریز ……………………………………………………………………
تصویر – – قسمتی از نقشه بافت محصور شهر……………………………………………..
تصویر – – گمرک خانه قدیمی شهر………………………………………………………………
تصویر – – مسجد صاحب الامر………………………………………………………………………
تصویر – – کاخ شهرداری……………………………………………………………………………….

تصویر – 0- ایل گلی………………………………………………………………………………………
تصویر – – فضای ورودی مسجد کبود………………………………………………………..
تصویر – – دالان سرای ورودی……………………………………………………………………   0
تصویر – – تیمچه مظفریه…………………………………………………………………………….   0
تصویر- – تقسیمات فلات ایران……………………………………………………………………
تصویر – – نمودار جهت و سرعت باد منطقه………………………………………………..
تصویر – – جدول بیوکلماتیک ساختمانی……………………………………………………..
تصویر- – موقعیت و زوایای تابش خورشید………………………………………………….
تصویر- – گسل های جنبا و توانمند منطقه آذربایجان………………………………..
تصویر-  – پیشینه شتاب افقی زمین برای سطح مبنای طراحی…………………   0
تصویر- 0 – پهنه بندی خطر زمین لرزه در منطقه آذربایجان……………………….   0
فصل  : برنامه ریزی فیزیکی و سیستم تأسیسات و سازه
تصویر – – شمای گرم کننده آب استخر (نوع دوم) ……………………………………….
تصویر- – استادیوم ورزشی پالافولس……………………………………………………………..
تصویر- – دید سه بعدی لایه خارجی شبکه سقف،پالافولس…………………………
تصویر- – دید داخلی از بام پس از اجرای پوشش بام،پالافولس……………………
تصویر- – تکیه گاه های خرپای عمیق، پالافولس…………………………………………
فصل : استانداردهای طراحی
تصویر — نورپردازی طبیعی سالن ها (دارای انعکاس مستقیم آفتاب) …………
تصویر — نورپردازی طبیعی سالن ها (دارای انعکاس مستقیم آفتاب) …………
تصویر — نورپردازی طبیعی سالن ها (ممانعت از انعکاس مستقیم آفتاب) ….
تصویر- –  طیف های قابل قبول دما و رطوبت عملی…………………………………..   00
تصویر- –  تابش آفتاب از سقف سالن با زاویه حداکثر 0 درجه………………….   0
تصویر- –  نمونه ارتباطات داخلی ورزشگاه ها……………………………………………….   0
تصویر- –  استخر آموزش خردسالان……………………………………………………………..   0
تصویر- –  سونا……………………………………………………………………………………………….   0
تصویر- –  سونا……………………………………………………………………………………………….   0
تصویر- 0- سونا………………………………………………………………………………………………   0

تصویر –  – سالن بیلیارد………………………………………………………………………………….   0
تصویر-  –  آفتاب گیر بودن سایت………………………………………………………………..   0
تصویر- – ابعاد و اندازه های قابل اجرا…………………………………………………………..
تصویر- – موقعیت قرار گیری در سایت…………………………………………………………
تصویر- – استفاده از فضای سبز جهت حذف کوران هوا………………………………
تصویر – – زهکشی شیاری…………………………………………………………………………….
تصویر – – روش حذف آب های سطحی………………………………………………………
تصویر –-  اجرای پله و رمپ در سایت………………………………………………………….
تصویر – –  انعکاس نور خورشید…………………………………………………………………….
تصویر – 0– استفاده از انبار برف در اطراف………………………………………………………
تصویر – – شیب لازم جهت دپو نشدن برف…………………………………………………
تصویر – – جهت شیب نامناسب جاده……………………………………………………………
تصویر – – جهت شیب مناسب و نامناسب…………………………………………………….
تصویر-  – ایجاد گودال زهکشی جهت دفع برف های پارو شده…………………
فصل  : معرفی سایت طراحی
تصویر – – موقعیت استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز……………………………….
تصویر – – موقعیت سایت ……………………………………………………………………………….
تصویر – – منطقه عمومی طرح………………………………………………………………………..
تصویر – –  عکس هوایی محدوده (پلان) ……………………………………………………..
تصویر – –  عکس هوایی محدوده (سه بعدی) ………………………………………………
تصویر – –  روستاهای اطراف…………………………………………………………………………..   0
تصویر – –  دید به سمت ارتفاعات…………………………………………………………………..   0
تصویر – –  مسیر دسترسی به سایت……………………………………………………………….   0
تصویر – –  مسیر دسترسی به سایت……………………………………………………………….   0
تصویر – 0–  دید به سمت ارتفاعات………………………………………………………………..   0
تصویر – –  مسیر دسترسی به سایت……………………………………………………………..   0
تصویر – –  دید به سمت ارتفاعات…………………………………………………………………
تصویر – –  همجواری سایت با کوه……………………………………………………………….

تصویر – –  همجواری مجموعه با کوه…………………………………………………………..
تصویر – –  بنای در حال احداث در بخشی از سایت……………………………………..
تصویر – –  دید های بسیار زیبا به مجموعه…………………………………………………..
تصویر – –  احداث تله کابین در مجموعه………………………………………………………

فهرست جداول

جدول – : آمار پیست ها و مدارس اسکی…………………………………………………………
جدول-: تعداد و مناطق جغرافیایی استان………………………………………………………….
جدول-: موقعیت جغرافیایی تبریز……………………………………………………………………..
جدول-: تعداد شهر، دهستان و آبادی به تفکیک بخش………………………………….
جدول-: اسامی دهستان و مراکزشان به تفکیک بخش…………………………………..
جدول-: دمای اقلیم سرد…………………………………………………………………………………..
جدول- : مختصات جغرافیایی و سال های آماری ایستگاه ها…………………………
جدول- :  معدل دمای سالیانه…………………………………………………………………………..
جدول-  : درصد نیازهای حرارتی ساختمان……………………………………………………..
جدول-  : معدل 0 ساله میانگین درجه حرارت هوای شهر تبریز………………….
جدول-0 : میانگین و حدود نهایی آمار دما و رطوبت نسبی تبریز……………………
جدول- : میانگین و حدود نهایی آمار دما و رطوبت نسبی تبریز……………………
جدول-: معدل آمار  ساله………………………………………………………………..
جدول- : نیازهای حرارتی ساختمان در منطقه……………………………………………….
جدول-: نیازهای حرارتی ساختمان…………………………………………………………………
جدول-: ویژگی مناطق اقلیمی و سرانه های ورزشی…………………………………….
جدول- : نمونه داده های دستگاه ها درباره زمین لرزه های آذربایجان…………
جدول- : عناصر تشکیل دهنده………………………………………………………………………….
جدول- : زیر مجموعه فضاهای سرپوشیده……………………………………………………….
جدول- : سرانه فضاهای اصلی………………………………………………………………………….
جدول- : سرانه فضاهای وابسته………………………………………………………………………..
جدول-  : سرانه فضاهای رفاهی……………………………………………………………………….
جدول-  : سرانه فضاهای پشتیبانی……………………………………………………………………
جدول –  : دمای مناسب استخرهای شنا…………………………………………………………..
جدول –  : سرانه استخر به ازاء شناگر به متر مربع…………………………………………..
جدول –  : ترکیب فضایی مراکز ورزشی (فضاهای عمومی) ………………………….   0
جدول  –  : ترکیب فضایی مراکز ورزشی (فضاهای اداری) ……………………………   0
جدول –  : ترکیب فضایی مراکز ورزشی (سالن ورزش های آبی) …………………   0
جدول –  : ترکیب فضایی مراکز ورزشی (فضاهای پشتیبانی) ……………………….   0

28000 تومان – دانلود
تعداد صفحات :203 صفحه
لینک کوتاه : https://motaleat.cad30ty.com/?p=819
نوشته شده در : ۱۳۹۵-۰۱-۱۷
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  مطالعات دهکده ورزشهای آبی و زمستانی
قیمت : 28 هزار تومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
28000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 8 =