×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com

بزرگترین فروشگاه مطالعات معماری

مرجع مطالعات و رساله های معماری

تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری

مطالعات دهکده آرامش

مطالعات دهکده آرامش
0

9000 تومان – دانلود

۱٫ ∆ فصل اوّل : آغاز کلام: ………………………………………………………………………………………. ۱
(۱-۱) □ مقدمه و خلاصه رساله ……………………………………………………………………………….. ۱
(۲-۱) □ معرفی و توضیح پیرامون موضوع…………………………………………………………………..۲

۲٫ ∆ فصل دوّم : ضرورت و علل توجیه طرح ………………………………………………………………. ۶
(۱-۲) □ سلامت روان – جایگاه سلامت روان ……………………………………………………………. ۶
(۲-۲) □ ضرورت ایجاد دهکده آرامش ……………………………………………………………………. ۱۰ (۳-۲) □ ضرورت ایجاد دهکده آرامش در ایران، تهران ……………………………………………… ۱۱

۳٫ ∆ فصل سوّم: محیط آرامش بخش …………………………………………………………………………۱۳
(۱-۳) □ عناصر محیط آرامش بخش………………………………………………………………………… ۱۲
(۱-۱-۳)  ○ نور  …………………………………………………………………………………………………. ۲۰
(۲-۱-۳)  ○ رنگ ………………………………………………………………………………………………… ۲۲
(۳-۱-۳)  ○ صوت ………………………………………………………………………………………………. ۲۶
(۴-۱-۳)  ○ بو ……………………………………………………………………………………………………. ۲۴
(۵-۱-۳)  ○ فضا …………………………………………………………………………………………………. ۲۴
(۲-۳) □ طبیعت شفا بخش …………………………………………………………………………………… ۲۵
(۱-۲-۳) ○ آب  …………………………………………………………………………………………………. ۲۵
– آبنما ها ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
(۲-۲-۳) ○ گل، گیاه، درخت ……………………………………………………………………………….. ۵۳
– بام سبز ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
–  باغچه ها  ………………………………………………………………………………………………………. ۷ ۷ (۳-۳) □ خدمات محیط آرامش بخش ……………………………………………………………………. ۰ ۸

(۱-۳-۳) ○ درمانهای نمایشی ……………………………………………………………………………….. ۸۱
– هنر درمانی ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
– نمایش درمانی …………………………………………………………………………………………………..  ۹۰
(۲-۳-۳) ○ درمانهای فعالیتی ………………………………………………………………………………. ۹۴
– کار درمانی ………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
– تفریح درمانی (ارتباط با طبیعت) ………………………………………………………………………..  ۹۷
– ورزش ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
– مدیتیشن و یوگا ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
– محیط درمانی ……………………………………………………………………………………………………۱۰۶

۴٫ ∆ فصل چهارم: نمونه ها و مصادیق ………………………………………………………………….. ۱۰۷
(۱-۴) □ بررسی مصادیق …………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
(۲-۴) □ تصاویر الهام بخش ………………………………………………………………………………… ۱۱۸
(۳-۴) نتایج و احکام حاصل ……………………………………………………………………………….   ۱۲۱

۵٫ ∆ فصل پنجم: سایت(بستر طرح) ………………………………………………………………………. ۱۴۲
(۱-۵) □ کلیاتی پیرامون استان و شهر تهران ………………………………………………………….. ۱۴۲
(۱-۱-۵) ○ تقسیمات کشوری و سیاسی ………………………………………………………………… ۱۴۲
(۲-۱-۵) ○ ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی ……………………………………………………………… ۱۴۳
(۳-۱-۵) ○ جمعیت ……………………………………………………………………………………………. ۱۴۴
– ترکیب سنی  ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
– سواد ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
– آموزش …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶
– ویژگی اقتصادی ……………………………………………………………………………………………… ۱۴۶
(۲-۵) □ تحلیل سایت ……………………………………………………………………………………….. ۱۴۷
(۱-۲-۵) ○ اهداف انتخاب سایت ………………………………………………………………………… ۱۴۷
(۲-۲-۵) ○ جانمایی سایت …………………………………………………………………………………. ۱۴۸
(۳-۲-۵) ○ دسترسی به سایت …………………………………………………………………………….. ۱۴۹
(۴-۲-۵) ○ مرزها و همسایگی ها ………………………………………………………………………… ۱۶۸
(۵-۲-۵) ○ چشم اندازها …………………………………………………………………………………….. ۱۵۱
(۶-۲-۵) ○یخبندان  …………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
(۷-۲-۵) ○ مطالعات زمین شناسی  ……………………………………………………………………… ۱۵۳
(۸-۲-۵) ○ باد  ………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴
(۹-۲- ۵) ○ تابش آفتاب  ………………………………………………………………………………….. ۱۵۴
(۱۰-۲-۵) ○ دمای هوا  …………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
(۱۱-۲-۵) ○ رطوبت و بارش ……………………………………………………………………………….۱۵۷
(۳-۵) □ جهت و فرم ساختمان در رابطه با اقلیم  …………………………………………………… ۱۵۹
(۴-۵) □ تحلیل شکل گیری مجموعه در سایت  …………………………………………………….. ۱۶۲

۶٫ ∆ فصل ششم: مقدمات طراحی ………………………………………………………………………… ۱۶۴
(۱-۶) □ تصویری کلی از برنامه عملکردی دهکدۀ آرامش  ……………………………………….۱۶۴
(۲-۶) □ انواع فعالیت ها و خدمات دهکدۀ آرامش  ……………………………………………….. ۱۶۴
○ هنر درمانی  …………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶
○ کار درمانی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷
○ ورزش درمانی  ……………………………………………………………………………………………… ۱۶۸
(۳-۶) □ شناخت مخاطبان طرح  ………………………………………………………………………… ۱۶۹
(۴-۶) □ نوع فضاها و دیاگرام ارتباط فضایی  ……………………………………………………….. ۱۷۱
(۵-۶) □ برنامه ریزی فیزیکی  ……………………………………………………………………………. ۱۷۵
(۱-۵-۶) ○ جدول برنامه ریزی فیزیکی  ……………………………………………………………… ۱۷۷
(۶-۶) □ اخذ استانداردهای مبنا  …………………………………………………………………………. ۱۸۱

منابع و مأخذ  …………………………………………………………………………………………………….۱۸۳

9000 تومان – دانلود

لینک کوتاه : http://motaleat.cad30ty.com/?p=70
نوشته شده در : فروردین ۴, ۱۳۹۵
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  مطالعات دهکده آرامش
قیمت : 14 هزارتومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
9000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *