×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com
بزرگترین فروشگاه مطالعات معماریمرجع مطالعات و رساله های معماری
تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری
  • 4
  • The Godfather Architectural Studies
  • Reference Architecture writings
  • مرجع مطالعات معماری

مطالعات ایستگاه قطار

مطالعات ایستگاه قطار
0

مطالعات ایستگاه قطار

33000 تومان – خرید

درسال ۱۷۶۷ میلادی برای نخستین بار در محوطه یک کارخانه در انگلستان از میله اهنی به عنوان ریل استفاده شد .
اولین خط اهن در انگلستان در سال ۱۸۲۵ میلادی احداث شد.تا سال ۱۸۴۰،هشتصد کیلومترراه اهن و تا سال ۱۸۵۰، شش هزار کیلومتر راه اهن در انگلستان کشیده شد.
درسال ۱۸۳۵ افتتــاح اولین راه اهن مسافر بری بین شهرهای نورنبرگ و فورن، با لکوموتیو ادلر که به وسیله استیفنس ساخته شده بود.

شهرها قبل از رشد سریعی که در قرون اخیر پیدا کرده اند، توسط حصارها و باروهایی احاطه می شدند و در واقع حدود آنها نیز به همین ترتیب تعریف می گردید و اگر مسافری قرار بود به شهر وارد شود از طریق دوازه های محدود شهر می توانست به شهر داخل شود و هیمن دروازه ها، خود تا اندازه زیادی هویت و خصوصیت شهر را به هر تازه واردی می نمایاندند.
اما شهرهای امروزی به دلیل گستردگی و تغییر مفهوم ورودی شهرها نمی توانند واجد چنین ورودیهای کاملاً تعریف شده ای باشند. بنابراین عناصر دیگر شهری باید وظیفه دروازه ها در معرفی شهر- به تازه واردین- را به عهده بگیرند.
از مهمترین این بناها عناصر طراحی شده در مبادی ورودی و خروجی شهرها مثل: میادین و ترمینالهای هواپیمایی، راه آهن و اتوبوس می تواند باشد.
این بناها علاوه بر اینکه باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، باید چکیده عناصر و خصوصیات و هویت شهر را دارا بوده و به همین دلیل دارای پتانسیل مناسب برای طراحی می باشند. ولی متاسفانه بیشتر به صورت بناهای عملکردی مورد توجه قرار گرفته اند و به جنبه های سمبلیک آنها کمتر توجه شده است، بخصوص این موضوع در مورد ایستگاههای راه آهن ایران بیشتر صدق می کند.

قطار

فهرست مطالعات و رساله ایستگاه راه آهن ( ایستگاه قطار ) :

چکیده
مقدمه
فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱٫حرکت و مفهوم آن    ۲
۱-۲٫بررسی تعاریف حرکت    ۳
۱-۲-۱٫حرکت فکر    ۳
۱-۲-۲٫حرکت فیزیکی    ۴
۱-۳٫بررسی حرکت در معماری    ۴
۱-۳-۱٫حرکت ذهن در خودش    ۵
۱-۳-۲٫فرمهای پویا :    ۵
۱-۳-۳٫دفرمه شدن :    ۵
۱-۴٫حرکت ذهن در نسبت به معنا    ۶
۱-۵٫حرکت ناشی از نیروهای محیطی:    ۶
۱-۶٫عوامل ایجاد حرکت    ۹
۱-۷٫«زمان فرزند حرکت است»    ۱۰
۱-۸٫بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت    ۱۰
۱-۸-۱٫انتظار    ۱۰
۱-۸-۲٫معماری و حرکت    ۱۱
۱-۸-۳٫کلیات و سیر تحول    ۱۱
۱-۸-۴٫حرکت    ۱۲
۱-۹٫نتیجه گیری    ۱۶

فصل دوم
۲-۱٫تاریخچه راه آهن در جهان    ۱۹
۲-۲٫مختصری از تاریخچه احداث راه آهن در ایران    ۱۹
۲-۲-۱راه آهن غیردولتی    ۱۹
۲-۲-۱-۱ راه آهن حضرت عبدالعظیم    ۱۹
۲-۲-۱-۲راه آهن شرکت نفت    ۲۰
۲-۲-۲ راه آهن دولتی    ۲۰
۲-۲-۲-۱راه آهن سراسری    ۲۰
۲-۲-۲-۲  راه آهن گرمسار- مشهد    ۲۱
۲-۲-۲-۳راه آهن تهران – تبریز    ۲۱
۲-۲-۲-۴ راه آهن قم -یزد    ۲۱
۲-۳بررسی ایستگاههای راه آهن نمونه های داخلی    ۲۴
۲-۳-۱ایستگاه تهران    ۲۴
۲-۳-۲٫ایستگاه مشهد    ۲۷
۲-۶۲-۳-۴٫ایستگاه اردبیل    ۲۸
۲-۳-۴٫ایستگاه اردبیل    ۲۹
۲-۴٫بررسی نمونه های خارجی    ۳۰
۲-۴-۱٫ایستگاه قطار ساوترن کراس ملبورن    ۳۰
۲-۴-۲٫ایستگاه لرتر, برلین    ۳۳
۲-۴-۳٫ایستگاه قطار لهاسا ، تبت ،۲۰۰۶s    ۳۹
فصل سوم
۳-۱٫ طبقه بندی ایستگاه های راه آهن در ایران    ۴۴
۳-۱-۱٫ ایستگاه‌های تشکیلاتی (درجه یک)    ۴۴
۳-۱-۲٫ ایستگاه درجه۲    ۴۷
۳-۱-۳٫ ایستگاه درجه ۳    ۴۷
۳-۱-۴٫ ایستگاه بسته    ۴۸
۳-۱-۵٫ ایستگاه اضطراری    ۴۸
۳-۱-۶٫ توقفگاه و نیم ایستگاه    ۴۹
۳-۱-۷٫ایستگاه گار    ۴۹
۳-۲٫ ساختمان ایستگاه    ۴۹
۳-۲-۱- خدمات مسافری    ۵۰
۳-۲-۱-۱٫ سالن‌های انتظار:    ۵۰
۳-۲-۱-۲٫ فروش بلیط    ۵۱
۳-۲-۱-۳٫ ورودی‌ها وخروجی‌ها    ۵۲
۳-۲-۱-۴٫ راه‌های دسترسی و مبادله    ۵۳
۳-۲-۱-۵٫ حرکت درجهت قائم (پله، پله برقی، رمپ، آسانسور)    ۵۴
۳-۲-۱-۶٫ اطلاع رسانی    ۵۶
۳-۲-۱-۷٫ کنترل بلیط    ۵۸
۳-۲-۱-۸٫ سالن‌ها و مکان‌های استراحت    ۵۹
۳-۲-۱-۹٫ خدمات توشه و حمل بار مسافران    ۵۹
۳-۲-۱-۱۰٫ خدمات جانبی ایستگاه    ۶۰
۳-۲-۲٫ خدمات اداری و فنی    ۶۳
۳-۲-۳٫ خدمات ایمنی و حفاظتی    ۶۴
۳-۳-۲-۱٫ خدمات ایمنی و حفاظت در برابر آتش سوزی و سوانح    ۶۴
۳-۳-۲-۲٫ خدمات امنیتی    ۶۶
۳-۳٫ محوطه سکو    ۶۶
۳-۳-۱٫ سکوها    ۶۷
۳-۳-۲٫ پل‌های هوایی    ۷۰
۳-۳-۳٫ زیرگذرها (تونل‌های دسترسی به سکوها)    ۷۱
۳-۳-۴٫ سایه بان سکوها    ۷۲
۳-۳-۵٫ طراحی سکوها    ۷۳
۳-۳-۵-۱٫ استاندارد کامپساکس    ۷۳
۳-۳-۵-۲٫ آیین نامه EBO آلمان    ۷۴
۳-۳-۵-۲-۱٫ طول سکوها    ۷۴
۳-۳-۵-۲-۲٫ ارتفاع سکوها    ۷۵
۳-۳-۵-۲-۳٫ عرض سکوها، پله ها و سطح سکوها    ۷۶
۳-۳-۵-۳٫ استاندارد UIC    ۷۹
۳-۳-۵-۳-۱٫ ارتفاع سکوها H    ۷۹
۳-۳-۵-۳-۲٫ فاصله سکوها از آکس خط L    ۸۰
۳-۳-۵-۳-۳٫ مقررات ویژه    ۸۰
۳-۴٫ تأسیسات خدمات فنی جریه در ایستگاهها    ۸۱
۳-۴-۱٫  تأسیسات خدمات جریه کشش بخار    ۸۱
۳-۵٫ عوامل جمعیتی، اقتصادی ، فرهنگی و اقلیمی و  تاثیر آنها در طراحی    ۸۳
۳-۵-۱٫عوامل جمعیتی و تأثیرآن در طراحی    ۸۳
۳-۵-۲٫ عوامل اقتصادی و تأثیرآن در طراحی    ۸۳
۳-۵-۳٫ عوامل فرهنگی و تأثیرات در طراحی    ۸۳
۳-۵-۴٫عوامل اقلیمی و تأثیر آن در طراحی    ۸۴
۳-۶٫ جمع‌بندی    ۸۴

فصل چهارم
مقدمه    ۸۷
۴-۱٫ تصویر ماهواره‌ای استان مرکزی    ۸۸
۴-۲ نقشه تقسیمات کشوری    ۸۹
۴-۳٫ تقسیمات سیاسی استان    ۹۰
۴-۱-۱٫ تاریخچه‌ای اراک    ۹۱
۱٫نام    ۹۱
۲٫پیدایش و روند دگرگونی    ۹۱
۳٫ بنای اولیه سلطان‌آباد    ۹۲
۴٫ عاملهای شکل‌دهنده و هدایت‌کننده بافت    ۹۵
۴-۱-۲ ویژگیهای طبیعی منطقه    ۱۰۰
۱٫وسعت و موقعیت شهر اراک    ۱۰۰
۲٫وضعیت ناهمواری ها    ۱۰۰
۳-ویژگی اقلیمی    ۱۰۰
-دما    ۱۰۱
-رطوبت و نم سنجی    ۱۰۳
-جهت و شدت باد    ۱۰۳
– بارندگی    ۱۰۵
۴-۱-۳ ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی    ۱۰۵
-جمعیت و پراکندگی آن    ۱۰۵
– شهرنشینی و سیر تحول آن در شهر اراک    ۱۰۶
۴-۱-۴موانع توسعه فیزیکی شهر اراک    ۱۰۷
-محدودیت های طبیعی    ۱۰۷
– محدودیتهای ناشی از نحوه استقرار صنایع    ۱۰۸
۴-۱-۵ویژگی های معماری در مناطق سرد    ۱۰۹
۴-۱-۶-کاهش تاثیرباددراتلاف حرارت ساختمان    ۱۰۹
۴-۱-۷- تهویه مورد نیاز در اقلیم سرد و کوهستانی۱۱۱
۴-۱-۸بررسی سایت ………………………..۱۱۲

۴-۱-۹ منابع ………………………..

قطار2

 

33000 تومان – خرید
تعداد صفحات :125 صفحه
لینک کوتاه : https://motaleat.cad30ty.com/?p=431
نوشته شده در : ۱۳۹۵-۰۱-۰۸
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  مطالعات ایستگاه قطار
قیمت : 33 هزار تومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
برچسب ها :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 4 =