×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com
بزرگترین فروشگاه مطالعات معماریمرجع مطالعات و رساله های معماری
تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری
  • 4
  • The Godfather Architectural Studies
  • Reference Architecture writings
  • مرجع مطالعات معماری

دانلود مطالعات مهدکودک

دانلود مطالعات مهدکودک
0

دانلود مطالعات مهدکودک

33000 تومان – دانلود

رساله مهدکودک – مطالعات پایان نامه معماری ( خانه کودک )

مهد کودک به عنوان نخستین نهاد تربیتی، کمی بیش از یک قرن است که به رسمیت شناخته شده، اما تفاوت آن با مدارس ابتدایی از نظر معماری اخیراً مورد توجه قرار گرفته است.
نظریه‌های روان‌شناسی درباره‌ی آموزش در دوران کودکی از اویل قرن نوزدهم شکل گرفتند. طراحی مهد کودک‌ها با توجه به اصول مذکور منطقی محسوب می‌شده، ولی مشارکت و همکاری معماران و مربیان مهد کودک اخیراً شروه شده است.

مهدکودک – پلان مهدکودک – نقشه مهدکودک
برخلاف گسترش  آگاهی عمومی در زمینه‌ی معماری، که در عصر مدرنیسم‌زاده شد، هیچ رابطه‌ی مستقیمی بین تئوری آموزشی مهد کودک و نمود سیمای ظاهری آن وجود نداشت. در نتیجه، برای سالیان متمادی مهد کودک‌ها ساختمان‌هایی بی‌رنگ، یکنواخت و عملکرد گرا بودند.
اکنون می‌دانیم که انگیزه‌های حسی‌ای که کودک از محیط پیرامونش دریافت می‌کند برای پیشرفت او اهمیت حیاتی دارند. روان‌شناسان به تأثیر فضای معماری بر رفتار کودکان پی برده‌اند و این به عهده‌ی معماران است که در فرآیند طراحی، این تئوری‌ها را با نیازهای فضایی کودک تلفیق کنند.
نیازهای اطفال و کودکان زیر شش سال ویژه هستند. حق آنها به عنوان افراد جامعه در مورد کیفیت محیطی که ایشان را بر گسترش روابط اجتماعی توانا می‌سازد، همان قدر اهمیت دارد که تأثیر معماری ساختمان‌هایی چون خانه‌ها، بیمارستان‌ها و سالن‌های تئاتر بر دیگر اقشار جامعه.
از زمانی که آموزش و پرورش بر پایه انسان و محیطی پایه‌ریزی شده که بر شکوفایی استعدادهای کودکان و تعامل آنها با محیط اطرافشان تأثیر دارد. صحبت در مورد ایده‌ی فضایی به عنوان یکی از عوامل ترتبیتی خارج از بحث نیست.
.

رساله پایان نامه خانه کودک و مهدکودک

.

فهرست رساله :
فهرست مطالب
عنوان                                             صفحه
چکیده………………………………..۱۰
مقدمه………………………………..۱۲

فصل اول: شناخت کودک و فرآیند رشد
شناخت کودک ……………………….۱۶ الف)
نظریه رشد ذهنی کودکان………………….۱۷
۱-مرحله حسی-حرکتی……………………..۱۸
از بدو تولد تا یک ماهگی………………..۲۰
از یک ماهگی تا چهار ماهگی………………۲۱
چهار ماهگی تا هشت ماهگی………………..۲۳
هشت ماهگی تا دوازده ماهگی………………۲۴
دوازده ماهگی تا هجده ماهگی……………..۲۵
هجده تا بیست و چهار ماهگی………………۲۶
۲- مرحله پیش عملکرد(۲ تا۷ سالگی)………..۲۷
خرد مرحله بیش ادراکی از ۲ تا۴ سالگی……. ۲۸
مرحله درک شهودی……………………… ۲۹
۳-مرحله عملکرد عینی از ۷ تا۱۱ سالگی………۳۱
۴-مرحله عملکرد صوری از ۱۱ تا ۱۵ سالگی…….۳۲
ب) رشد کودک
کاربران    ۳۴
بررسی فرآیند ر شد کودک    ۳۵
رشد اجتماعی    ۳۶
رشد ذهنی    ۳۷
رشد روانی اجتماعی    ۴۰
رشد اخلاقی    ۴۴
رشد جسمی    ۴۹
رشد اندام بدن    ۵۰
رشد حرکتی دست    ۵۴
مراحل تکامل کودک    ۵۸
رشد زبان    ۶۱
رشد عاطفی    ۶۶
کودک و رنگ‌ها    ۶۸
کودک و نور آفتاب    ۷۰
رفتار    ۷۱
امکانات مورد نیاز    ۷۲
نیاز فیزیولوژی    ۷۲
نیاز روانشناختی    ۷۲
نیاز اجتماعی    ۷۳
نیاز تربیتی    ۷۳
پرورش خلاقیت در کودکان    ۷۴
فصل دوم: تاریخچه بوجودآمدن محیطهای آموزشی کودکان وخلاقیت

مهدکودک – پلان مهدکودک – نقشه مهدکودک
۱- تاریخچه مهد کودک    ۷۶
مهد کودک    ۷۸
عملکرد مهد کودک    ۸۰
پژوهشی در رابطه با تأثیر مهد کودک…………۸۲
محیطهای آموزشی کودکان……………………۸۷
۲- تعریف خلاقیت…………………………۹۱
لازمه خلاقیت…………………………….۹۴
اهمیت خلاقیت وتخیل برای کودکان……………..۹۵
ارتباط خلاقیت با بازی………………….. ۱۰۱
کسب مهارتهای گوناگون…………………….۱۰۵
فرایند خلاق و یادگیری……………………۱۱۶
تقویت عناصرسازنده خلاقیت…………………۱۲۳
سایرروشهای پرورش خلاقیت ……………….. ۱۴۱
فصل سوم: معماری برای کودک
الف)تاریخچه آموزش پیش دبستانی………….. ۱۶۷
………………………………۱۶۹    مهد کودک
برنامه هداستارت………………………. ۱۷۱
اجزای سازنده یک مهد کودک………………. ۱۷۲
آیامهدکودک دلبستگی در نوباوگی راتهدید میکند..۱۷۴
…………………………… ۱۷۵    آینده مبحث
کودکان و رنگ ها………………………. ۱۷۵
روانشناسی رنگ ها……………………… ۱۷۶
کودکان در روانشناختی رنگ ها……………..۱۷۷
نتیجه نهایی رنگ ایده آل برای کودکان……….۱۷۹
بررسی فرم ایده آل برای طراحی کودک………..۱۸۰
ب) کودک و شرایط محیطی
نور و روشنایی………………………….۱۸۳
سروصدا………………………………..۱۸۴
تهویه………………………………….۱۸۴
عوامل مؤثر در تهویه مناسب محیط…………….۱۸۴
فصل چهارم: نمونه‌های موردی
بررسی نمونه‌های موردی    ۱۸۶
۱- مهد کودک  els colors…………………… 186
2- مهد کودک  Luginsland………………….. 187
3- مهد کودک  Ceasaria……………………. 188
4- مهد کودک دانشگاه شیراز    ۱۸۹
بررسی رنگ مورد علاقه بچه‌ها    ۱۹۰
بررسی فرم مورد علاقه بچه‌ها    ۱۹۱
۵- مهدکودک نمازی  …………………….. ۱۹۳
فضاهای داخلی موجود در مهدکودک……………۱۹۳
جزئیات داخلی مهدکودک……………………۱۹۴
بررسی فضاهای خارجی……………………..۱۹۵
بررسی حجم و نمای کلی…………………….۱۹۵
۶- مهدکودک مؤسسه آزادی مطلق……………..۱۹۶
فضاهای داخلی مهدکودک……………………۱۹۷
فضاهای خارجی مهدکودک……………………۱۹۸
بررسی حجم و نمای کلی…………………….۱۹۹
۷- مهدکودک در اشتودکارت…………………۲۰۰
فضاهای داخلی در مهدکودک و اجزا آنها……….۲۰۱
بررسی فضای خارجی……………………….۲۰۲
بررسی حجم و نمای کلی…………………….۲۰۳
فصل پنجم: استانداردهای فضایی و برنامه ریزی فیزیکی
الف) استانداردهای فضایی
فهرست فضاهای خانه کودک………………….۲۰۵
۱- فضای داخلی………………………….۲۰۵
ورودی…………………………………۲۰۵
فضای انتظار……………………………۲۰۶
اتاق مدیر……………………………..۲۰۶
اتاق مربیان……………………………۲۰۶
اتاق روانشناسی…………………………۲۰۷
سالن چند منظوره………………………..۲۰۷
فضای هنر………………………………۲۰۸
اتاق موسیقی……………………………۲۰۹
خانه بازی……………………………..۲۰۹
کلاس های گروه سنی مختلف…………………..۲۰۹
آشپزخانه………………………………۲۱۰
غذاخوری……………………………….۲۱۰
سرویس بهداشتی…………………………..۲۱۰
اتاق کارکنان…………………………..۲۱۱
استانداردهای فضای عمومی در مهدکودک……….۲۱۱
استاندارد فضای نوباوگان…………………۲۱۱
استاندارد فضای کودکان۵-۶سال……………..۲۱۲
۲- فضای موجود در سایت…………………..۲۱۲
فضای بازی……………………………..۲۱۲
وسایل بازی…………………………….۲۱۳
چرخ و فلک……………………………..۲۱۴
سرسره…………………………………۲۱۵
تاب…………………………………..۲۱۵
بالارونده………………………………۲۱۵
فضای ورزش……………………………..۲۱۶
فضای بازی با شن………………………..۲۱۶
فضای پرورش گل و گیاه……………………۲۱۷
فضای نگهداری حیوانات……………………۲۱۷
فضای پیاده روی…………………………۲۱۷
ب)برنامه فیزیکی
بررسی فضاهای مورد نیاز در مهد کودک……… ۲۱۹
فضاهای داخلی…………………………. ۲۱۹
فضاهای خارجی    ۲۱۹
ابعاد فضاهای مورد نیاز برای کودکان    ۲۲۰
فضای لازم عمومی    ۲۲۰
فضای لازم عمومی برای نوپایان (۳-۵/۱)    ۲۲۱
فضای لازم عمومی برای نوباوگان (۵-۳)    ۲۲۱
فضای لازم عمومی برای کودکان (۶-۵)    ۲۲۲
مبلمان فضاهای مهد کودک    ۲۲۲
مصاحبه در ارتباط با فضاهای مورد نیاز کودکان    ۲۲۲
کودکان ۳-۲ سال    ۲۲۳
کودکان ۵-۴ سال    ۲۲۳
ج)بازی
بازی    ۲۲۴
نقش بازی در رشد شناختی کودک    ۲۲۵
انواع بازی    ۲۳۰
بازی‌های جسمی    ۲۳۰
بازی‌های تقلیدی    ۲۳۰
بازی‌های نمایشی    ۲۳۱
بازی‌های نمادین    ۲۳۱
بازی‌های تخیلی    ۲۳۲
بازی‌های آموزشی    ۲۳۲
زمین بازی    ۲۳۳
شرایط زمین بازی    ۲۳۴
وسایل موجود در زمین بازی    ۲۳۶
ابعاد و اندازه وسایل موجود در زمین بازی    ۲۴۰
مکان‌یابی وسایل بازی    ۲۴۱
فصل ششم: معرفی استان فارس و شهرستان شیراز
الف) معرفی استان
۱- موقعیت سیاسی، جغرافیایی مرزهای استان….۲۴۳
۲- مساحت……………………………..۲۴۴
۳- موقعیت توپوگرافی……………………۲۴۵
کوه های شمالی………………………….۲۴۶
کوه های مرکزی…………………………۲۴۶
کوه های جنوبی…………………………۲۴۶
اسامی ومشخصات کوههای واقع دراستان فارس…..۲۴۷
۴- منابع آب…………………………..۲۴۸
رودخانه ها……………………………۲۴۸
موقعیت دریاچه های دائمی استان فارس………۲۴۹
مشخصات دریاچه های فصلی استان فارس……….۲۵۰
۵- پوشش گیاهی…………………………۲۵۰
پوشش گیاهی استپی………………………۲۵۱
پوشش گیاهی نیمه استپی………………….۲۵۱
پوشش جنگلی……………………………۲۵۱
ب) مطالعات اقلیمی
وضعیت جوی مرکز استان بر حسب ماه…………۲۵۳
وضعیت جوی کل استان در ماه های مختلف سال…..۲۵۴
سابقه سیل و زلزله و سایر سوانح طبیعی…….۲۵۴
۱- جهت بادهای غالب و بادهای محلی…………۲۵۵
بادهای غربی…………………………..۲۵۵
توده های هوای جنوبی……………………۲۵۵
بادهای محلی……………………………۲۵۵
جریان توده های هوا…………………….۲۵۶
ج) بررسی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
مطالعات اجتماعی(جمعیتی) ………………..۲۵۷
۱- میزان جمعیت درصدش نسبت به کل جمعیت……..۲۵۷
۲- تعداد مرد و زن و نسبت جنسی…………..۲۵۷
۳- تعداد و بعد خانوار………………….۲۵۷
۴- نرخ رشد……………………………۲۵۸
جمعیت بر حسب نوع خانوار و جنس……………۲۵۸
جمعیت برحسب سن و جنس……………………۲۵۸
۵- تعداد و درصد روستایی،شهری،عشایری……..۲۵۹
هرم سنی………………………………۲۵۹
د) مطالعات اقتصادی
جمعیت فعال استان فارس سالهای۱۳۴۵-۱۳۷۵………۲۶۰
فصل هفتم: مکان یابی سایت و تحلیل سایت
مکان مهدکودک………………………… ۲۷۴
تحلیل سایت…………………………….۲۷۶

مهدکودک – پلان مهدکودک – نقشه مهدکودک

فصل هشتم: مبانی نظری معماری کودک
مقدمه………………………………..۲۸۰
ذهنیت و عینیت در معماری کودک………….. ۲۸۱
احکام معماری برای کودک……………….. ۲۹۵
درک کودک از فضا……………………… ۲۹۷
تحلیل رابطه محیطی……………………… ۲۹۹
ویژگیهای فضاهای مناسب کودکان………….. ۳۰۱
کودک و فضای ساخته شده………………… ۳۰۴
مفهوم اشکال…………………………. ۳۰۵
مفهوم رنگ‌ها…………………………. ۳۰۶
مفهوم خانه………………………….. ۳۰۷
استانداردها…………………………. ۳۱۰

فصل نهم: معرفی طرح،سازه وتأسیسات
ایده و طرح………………………….. ۳۱۳
سازههای پیشنهادی…………………….. ۳۱۵
معرفی سازه…………………………… ۳۱۹
معرفی تأسیسات………………………… ۳۲۳
گرمایش……………………………… ۳۲۶
سرمایش …………………………….. ۳۳۲
اسکلت فلزی …………………………. ۳۳۳
خرپاهاوسازه های کابلی………………… ۳۳۴
طراحی سقف ………………………….. ۳۴۶
ضوابط لازم برای نازک کاریها و مبلمان …… ۳۴۸
آکوستیک ……………………………. ۳۴۹
تأسیسات و نصب فنی…………………….. ۳۴۹
سیستم حرارت مرکزی……………………. ۳۵۲
سیستم حرارت مرکزی آب…………………. ۳۵۳
سیستم دو لوله ای با برگشت معکوس……….. ۳۵۳
تأسیسات و نصب فنی…………………….. ۳۵۴
منابع و مآخذ………………………….۳۷۰
.

کلیه قسمت های رساله به همراه عکس های موجود می باشد.

33000 تومان – دانلود
تعداد صفحات :350 صفحه
لینک کوتاه : https://motaleat.cad30ty.com/?p=667
نوشته شده در : ۱۳۹۵-۰۱-۱۶
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  دانلود مطالعات مهدکودک
قیمت : 33 هزار تومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
33000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + هجده =