×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com
بزرگترین فروشگاه مطالعات معماریمرجع مطالعات و رساله های معماری
تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری
  • 4
  • The Godfather Architectural Studies
  • Reference Architecture writings
  • مرجع مطالعات معماری

دانلود مطالعات مهدکودک

دانلود مطالعات مهدکودک
0

دانلود مطالعات مهدکودک

16000 تومان – دانلود

Contents
چکیده    1
فصل اول    2
کلیات    2
1-1مقدمه    2
1-2طرح مسئله    2
1-3ضرورت انجام موضوع    3
1-4از نظر موقعیت فیزیکی    6
1-5اهداف پژوهش    7
1-6معرفی سایت    8
1-7روند تحقیق    8
فصل دوم :    10
مطالعات جغرافیایی ، اقلیمی و طبیعی    10
2-1استان تهران در یک نگاه:    10
2-2معرفی شهر تهران:    12
2-3ویژگی های اقلیمی طرح    13
2-4موقعیت جغرافیایی    13
2-5دما:    14
2-6  رطوبت نسبی:    14
2-7بارندگی:    14
2-8تابش خورشید    15
2-9باد    15
2-10جهت استقرار ساختمان    16
2-11نتایج    17
2-12ویژگی های مکانی طرح    18
2-14توانائیهای شهری    18
2-15توانائی های چشم انداز    18
2-16توانایی های دسترسی و حرکتی    19
2-17معرفی سایت:    19
ابعاد و مساحت – فرم:    20
همسایگی ها:    20
2-18دلایل انتخاب سایت    20
2-19بررسی روند 200 سال توسعه گسترش تهران    21
2-20سیمای طبیعی و جغرافیایی بستر تهران    21
2-21عوارض طبیعی شهر تهران    22
2-22زمین شناسی و مقاومت خاک    22
لرزه شناسی:    23
فصل سوم    24
مطالعات تاریخی  موضوعی    24
سن تحصیل در اوستا مطالعات تاریخی موضوعی    24
3-1مقدمه    24
3-2آغاز سن آموزش در ایران و جهان    24
3-3ضرورت و سابقه مراکز آموزش پیش‏ از دبستان در ایران و جهان    25
تاریخچه آموزش پیش از دبستان در ایران و جهان    25
3-4تاریخچه آموزش پیش از دبستان در خارج از ایران    27
3-5نگاهی به آموزش پیش از دبستان در جهان امروز    28
3-6تاریخ تحولات مدارس در ایران و جهان    30
تاریخ تحولات مدارس در ایران    30
1-الف- آموزش و پرورش در دوره باستان    30
ویژگی اول    31
ویژگی دوم    31
پلان3ـ 1ـ پلان کاخ سروستان    32
1-ب- دوره تاریخی از صدر اسلام تا 250 هجری    33
دوره صفویه (دوره شکوفایی فرهنگ ایران)    33
3-7بررسی دوره معاصر (از اواسط قرن 19 تا حال حاضر)    35
3-8تاریخ تحولات مدارس در خارج از ایران    36
2-الف- بیداری (1916-1900)    37 (1916-1900)    37
2-ب- امیدواری (1945-1916)    38
2-ج- بازسازی و گسترش (1975-1945)    38
3-9آموزش و پرورش در آینده (نقش آموزش برای فردا)    39
نتیجه‌گیری    39
شناخت مخاطبین پروژه (کودکان)    41
3-10مقدمه    41
دوران کودکی    41
3-11مفهوم دوران کودکی    41
3-12عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی    42
1- پیدایش و گسترش صنعت چاپ    42
3-13مراحل رشد در دوران کودکی    42
3-14 مرحله حسی و حرکتی (3-1 سالگی)    43
3-15مرحله بیش عملیاتی (6-3 سالگی)    43
3-16مرحله عملیاتی عینی (13-7 سالگی)    43
3-16مرحله عملیات صوری (قیاسی) (18-13 سالگی)    44
زمینه‌های رشد    44
جدول3ـ 1 ـ تعیین خلاقیت‌های متناسب با ویژگی‌های هر سن    45
3-18اجتماع کودکان    46
مقدمه    46
3-19کودک و همسالان    47
3-20کودک و بزرگسالان    47
3-21نتیجه‌گیری    50
نیازها و علایق کودکان    51
3-22مقدمه    51
نیازهای اساسی کودکان از دیدگاه روانشناسان    51
3-23نیازها از دیدگاه موری    51
3-24نیازها از دیدگاه مزلو    51
جدول3ـ  2ـ سلسله مراتب نیازها از دیدگاه مزلو که به وسیله روت در سال 1970 تکمیل گردید    52
3-24نیازها و علایق ذاتی کودکان    52
3-25فعالیت‌های ساختنی    53
3-26جمع‌آوری اشیاء    54
3-27معماهای مصور و شکل‌های خنده‌دار    54
3-28رادیو و تلویزیون    54
3-29رؤیاهای روزانه یا خیالبافی    54
3-30 بازی    55
الف- کودک و بازی    55
ب- تعریف بازی    55
3-31فرآیند بازی    56
د- اهداف بازی    57
هـ- بازی و رشد اجتماعی    58
و- بازی و ساخت شخصیت    59
ز- بازی و رشد هوشی    61
م- عوامل مؤثر در بازی    61
3-32ی- ده اصل طراحی    61
1- کاربرد عناصر طبیعی    61
2- تنوع و انسجام    62
3- رمز و راز پیچیدگی    62
4- خلوت و آسایش    62
5- محصوریت    62
6- مسائل صوتی و اکوستیک    62
7- راه‌یابی    62
8- نظارت‌پذیری و قابل رؤیت بودن    62
9- سایه‌اندازی    62
10- فضای حایل و منطقه بی‌طرف    63
3-33کودک و هنر    63
الف- دنیای کودک در نقاشی‌ها او    63
ب- شناخت ویژگی‌های روانی کودکان از نقاشی‌های آنان    63
ج- اهمیت و تأثیر رنگ در کودکان    64
د- روانشناسی رنگ‌ها    64
ل- کودکان و رنگ‌ها    65
3-34کودک و ادبیات کودک    66
الف- داستان    66
ب- شعر    67
ج- قصه    68
3-35نتیجه‌گیری    68
بررسی سیاست‌گذاری‌ها و تجربیات جهانی    68
3-36مقدمه    68
3-37ژاپن    69
3-38اهداف آموزش و پرورش برای قرن آینده    69
کیفیت آموزش و بهره‏مندی همگانی شامل:    71
الف- ساختار، هدف‏ها، اصول و مبانی    71
ب- امکانات و وسایل آموزشی و کمک‏آموزشی    71
ج- بهداشت، نظافت و تغذیه دانش‏آموزان    71
د- بودجه و هزینه‏های آموزش و پرورش عمومی (نقش دولت و سهم بخش خصوصی)    71
ل- مدیریت مدارس    71
م- ارتباط خانه و مدرسه    71
فعالیت‏های گروهی، یادگیری گروهی    71
3-39مزیت‌های ارتقاء دانش‌آموز به کلاس بالاتر بدون احتساب نمره و امتحان    71
3-40برنامه‌ریزی درسی در آموزش ابتدایی    72
3-41 آزمون‌ها و چگونگی گذر از مقاطع تحصیلی    73
1- کودکستان‌ها    73
2- دبستان‌ها و دوره اول دبیرستان    74
3- دوره دوم متوسطه و مدارس عالی فنی    74
3-42کوشش رمز موفقیت در تحصیل    74
3-43مدرسه ابتدایی «اوگاوا»    74
سنگاپور، مالزی، تایلند    74
انگلستان    75
3-44سیستم کلی تحصیلی    76
3-45وضعیت آموزشی و اداره مدارس    76
3-46موزه کودک یورکا(Eureka children Museum)    77
الف- معرفی بنا    77
3-47- کار و زندگی    78
3-48ارتباطات و مخابرات    79
3-49- من و بدن من    79
3-50- چیزها    80
تحلیل مساحت‏ها ,  برنامه فیزیکی    80
3-51- پارک شفق    81
-الف- نظام استقرار و همجواری‏ها    82
-ب- دسترسی‏ها    82
-ج- سازماندهی    82
دیاگرام 3ـ 1ـ  تجریدی عملکردهای پارک شفق    83
3-52- بررسی ویژگی‏ها در مقیاس خرد    83
– استقرار مسیرها در جهت شیب و منشعب از محور اصلی و در نتیجه امکان استفاده معلولین از -ج- سازماندهی    83
3-53معماری منظر و بنای پارک    85
3-54نظام ساخت و ساز    86
تصویر 3ـ8ـ تنوع نظام ساخت و ساز و مصالح پارک شفق    86
جدول3ـ 4ـ خصوصیات و فضاهای فرهنگی- آموزشی    87
جدول 3ـ 5ـ خصوصیات فضاهای خدماتی    87
جدول3ـ  6ـ خصوصیات فضاهای تفریحی- ورزشی    87
3-55 – معرفی بنا    88
3-56- ارتباطات داخلی و خارجی مجموعه    89
شکل3ـ9ـ پلان طبقه همکف کانون پرورش فکری کودکان شفق    90
پلان 3ـ10ـ  پلان کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان شفق    90
تحلیل مساحت‏ها    91
جدول 3-7- تحلیل مساحت‏های فرهنگسرای شفق    91
فصل 4    91
مطالعات سیاسی ، اقتصادی    91
4-1مقدمه    91
4-2اهداف آموزش و پرورش در سال 1319    92
4-3اهداف آموزش و پرورش در سال 1342    93
4-4اهداف آموزش و پرورش در سال 46-1345    94
4-5اهداف آموزش و پرورش در سال 70-1369    95
4-6اهداف آموزش و پرورش در سال 1376    96
4-7اهداف آموزش و پرورش در سال 1382    97
نتیجه‌گیری    97
4-8اهداف آموزش و پرورش دبستان    97
1- یادگیری به جای یاددهی    98
2- نوآوری به جای یکسان‌سازی    98
3- دگرگونی محیط کالبدی    98
4-9اهداف آموزش و پرورش در کودکستان‌ها ومراکز پیش‌دبستانی    99
فصل 5    101
مبانی نظری طراحی    101
5-1مقدمه    101
5-2مبانی نظری آموزش و پرورش مدرن    101
مقدمه    101
5-3تحولات کمی و کیفی در آموزش و پرورش جدید    104
5-4تقابل آموزش و پرورش نوین و کلاسیک    107
5-5مبانی فلسفی محیط تعلیم و تربیت سنتی و جدید    109
تعلیم چیست، تقابل دیدگاه‏های سنتی و جدید    109
جدول 5-1- تقابل دیدگاه‏های سنتی و جدید به تعلیم    110
جدول 5-2- مقایسه آموزش مدرن و کلاسیک    111
5-6ریشه‏های ظهور محیط تعلیم و تربیت مدرن    112
1- الف نگرش نوین به کودک    113
1-ب- نکرش نوین به تعلیم    113
5-7سیستم آموزشی محور    113
مفهوم محوریت دانش‏آموز در روند تعلیم    113
جدول 5-3- مقایسه نظام‏های آموزشی معلم- محور و شاگرد- محور    113
5-8پنج خصلت شاگرد محور:    114
5-9ویژگی‏ها و ارکان نظام آموزشی شاگرد محور    115
یکم- مسئولیت‏پذیری    115
دوم- مشارکت‏پذیری    115
سوم- مداخله‏پذیری    116
جدول 5-4- مقایسه ویژگی‏های محیط تعلیم و تربیت شاگرد- محور و  محیط تعلیم و تربیت معلم- محور    117
5-10تعلیم جمعی و آموزش گروه مدار    117
5-11سیر تحول در دگردیسی شکلی کلاس درس    118
4- الف- کلاس درس مستطیل: دانش‏آموز منفعل و تهی    119
4- ب- کلاس درس مربع: دانش‏آموز فعال    119
4- ج- کلاس حلقه‏ای: دانش‏آموزان اجتماعی    119
4- د- کلاس درس باز: دانش‏آموز کنکاش‏گر    120
5-12اهداف و استراتژی‏ها در سازماندهی فضای آموزش    122
اهمیت ساماندهی فضای آموزش    122
5-13سازگاری محیط کالبدی با دگرگونی‏های آموزشی    125
پلان 5-1-اتاق‏ها و جایگاه‏هایی برای آموزش کلی    125
پلان 5-2- جایگاه آموزشی با میزهایی برای 180 دانش‏آموز در 550 مترمربع    126
پلان 6-1- چند نمونه پلان باز به همراه نحوه تقسیم‏بندی آن (دارای کیفیت انعطاف‏پذیری)    126
5-14مفهوم برنامه‏ریزی فضایی در محیط آموزشی باز    128
5-15اصول پایه و ضوابط طراحی در فضاهای آموزشی    130
شکل‏گیری فضا در ذهنیت و احساس کودک    130
1- الف- بینایی (sigh)    130
1-ب- شنوایی (Sound)    131
1-ج- لامسه (Touch)    132
1-د- پویایی (Smell)    133
1-ل- چشایی (Taste)    133
5-16 نگاهی به مدارس فردا    134
خلاقیت    137
5-17تعریف خلاقیت    137
5-18خلاقیت و استعداد    138
5-19عوامل مؤثر در خلاقیت    138
5-20میزان مهارت    138
5-21ویژگی‏های شخصی    139
5-22به تعویق انداختن ارزیابی    139
5-23داشتن فکر باز    139
5-25بازی‏های فکری    140
5-26فعالیت‏های ذوقی خلاقه    140
5-27مطالعه و نویسندگی    140
5-28حل خلاق مسائل    141
5-29کودک و معماری    141
مقدمه    141
5-30دریافت حس کودک از فضا    142
5-31تاثیر شخصیت کودک بررابطه او با فضا    142
5-32غنی‏سازی فضا برای رشد همه جانبه حواس کودک    143
5-33شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان    144
شرایط محیطی    144
5-34شرایط کالبدی    144
1- الف- رنگ    144
1-ب فرم    145
1-ج ابعاد و اندازه‏ها    146
1- د جنس    146
1- ل تزئینات    146
1- م- مبلمان آموزشی    146
5-35- تعداد طبقات در مدارس    146
ساختمان‏های یک طبقه    146
ساختمان‏های دو طبقه    147
ساختمان سه طبقه    147
5-36کودک و فضای ساخته شده. (دستورالعمل معماری برای کودکان)    147
– محیطی با فضای کافی    148
2- اتاق همگانی    149
3- اتاق‏های کوچک با درها    149
4- طاقچه، گوشه، برآمدگی    149
5- پله‏ها    150
6- طبقه دوم    150
7- برج‏ها، خانه‏های درختی، و مکان‏های بالا    150
8- ساختار خانه    151
9- اضافه شدن عناصر    151
10- مبلمان کودک    151
11- بازی‏های مخصوص    152
12- اشیاء بزرگترها    153
عکس، نقشه کتاب، کتابخانه    153
آشپزخانه کودکان در گوشه آشپزی    153
13- جاهای مختلف برای نگهداری انواع چیزها    153
14- چشم انداز پنجره‏ها و دیگر پل‏های ارتباطی    154
15- مکان خارجی در داخل    154
16- بیرون و اطراف خانه    154
17- طبیعت    155
5-3-7-2- طراحی کیفی    155
نمای اشتباه ناپذیر خانه    155
2- نماهای خانه    156
3- ورودی‏های دعوت‏کننده    156
کانون نگارگری کودکان    157
4- فرم‏های آشنا    157
5- روشنایی    157
6- راحتی (آسایش)    157
7- زندگی چوبی    158
8- رنگارنگ    158
9- دستشویی- نه اتاق بچه    158
5-37نتیجه‏گیری    159
ویژگی‏هایی که به طور کلی می‏توان برای این مجموعه در نظر گرفت:    159
5-38بررسی الگوهای شهری در تناسب با موضوع    161
الگوی 57، کودک در شهر    161
الگوی 73 زمین‏های بازی اکتشافی    162
الگوی75، خانواده (The Family)    163
الگوی 86، خانه کودک (children home)    164
الگوی 137، محوطه کودک    165
فصل 6 :برنامه‌ریزی معماری و چگونگی تحقیق    165
6-1مقدمه (برنامه‌ریزی معماری و چگونگی تحقیق)    165
6-2- جمع‌بندی فصول گذشته    166
جدول 6-1- روان‌شناسی کودک و بیان مبانی و اصول معماری کودک بر اساس آن    167
6-3تدوین مبانی نظری طرح    173
6-4اهداف طرح    174
هدف کلی    174
اهداف تبعی    174
محیطی    174
اجتماعی و فرهنگی    174
کالبدی    174
6-5 اصول طراحی    174
6-6معیارهای طراحی    175
معیارهای زیست محیطی    175
معیارهای زیبا شناختی    175
معیارهای عملکردی    175
6-7تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی    176
جدول 6-5- ضریب ابعاد بدن کودک پیش دبستانی در وضعیت ایستاده و نشسته نسبت به قد ایستاده او    177
جدول 6-6- نشان‌دهنده‌ی ضریب اندازه‌های تجهیزات نسبت به قدر ایستاده کودک است    178
6-8اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزش و پرورش    178
مکان‌یابی واحدهای آموزشی.    178
کاربری‌های سازگار    178
کاربری‌های ناسازگار    179
کاربری‌های ناسازگار    179
شرایط محیطی    179
جهت‌یابی    179
دسترسی    179
6-9ایمنی    180
ایمنی در مقابل سوانح طبیعی    180
ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی    180
2-الف- حریق    180
2-ب- خطوط انتقال و توزیع برق    180
– ایمنی در مسیر حرکت    180
– ایمنی در مسیر پله    181
3-د- شرایط ایمنی پوشش کف    182
3-م- شرایط ایمنی درها    183
3-و- شرایط ایمنی پنجره‏ها    183
3-هـ- شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی    184
3-ی- شرایط ایمنی تجهیزات    184
6-10عمده‏ترین ویژگی‏های اقلیمی برای ساختمان‎های آموزشی به شرح زیر است:    185
6-11برنامه فیزیکی طرح    186
6-12- فضاها و نکات مورد لزوم برای اطمینان    187
6-13مدارس ابتدایی (دخترانه، پسرانه)    187
جدول 6-9- مترمربع مساحت لازم برای فضاهای مختلف یک دبستان    187
6-14بخش تحقیقات و پژوهش    189
– کتابخانه    189
3-الف- تجهیزات کتابخانه    189
6-15بخش همایش (سالن اجتماعات)    191
6-16ضوابط    191
6-17اتاق پروژکتور    192
6-18بخش مدیریت و روابط عمومی    192
6-19بخش خدماتی و رفاهی    192
6-20رستوران    192
6-21فضاهای تأسیساتی    193
6-22بخش فضاهای باز محوطه    193
فضاهای باز    193
1-الف- محل تجمع و قدم زدن    193
1-ب- فضای سبز    193
1-ج- فضاهای بازی    194
6-23- اختیارات برای برنامه‏ریزی فضا    194
– رفتار بچه    194
– مقررات ایمنی    195
6-24ایده‏های طراحی برای فضاهای باز    195
شکل زمین    195
چمن    195
زمین مسطح    195
شن دریا    195
کاشت گیاه    196
6-25مشخصات (Educationd) پرورشی اسباب بازی    196
6-26مشخصات طراحی    196
1-د- فضاهای ورزشی و تفریحی    197
– فضاهای ارتباطی و فضاهای غیرمفید محوطه    197
6-27تاسیسات    197
بررسی و ارائه سیستم تأسیسات    197
6-28سیستم‏های تأسیسات الکتریکی    197
6-29تأسیسات روشنایی    197
6-30تأسیسات مخابراتی    198
6-31تأسیسات کنترل    198
6-32تأسیسات مکانیکی    198
الف- تأسیسات آب سرد و گرم    198
ب- تأسیسات حرارتی و برودتی    198
6-33توزیع انرژی در سالن    200
6-34سیستم تهویه مطبوع قسمت‏های آموزشی اداری و فضاهای مشابه    201
6-35سیستم تخلیه هوا    201
ج- تأسیسات آبرسانی و آبیاری    201
– تأسیسات اطفاء حریق    201
د- تأسیسات جمع‏آوری آب‏های سطحی و فاضلاب    202
6-36سیستم‏های آکوستیک    202
فصل هفتم:    203
7-1شرح پروژه    203
معماری    203
کانسپت:    203
سازه:    204
3-7مزایای سقف کامپوزیت کرمیت:    204
سقف های کمپوزیتی در سازه های فلزی:4-7    205
منابع    207
فهرست منابع لاتین    210
16000 تومان – دانلود

تعداد صفحات :210 صفحه
لینک کوتاه : https://motaleat.cad30ty.com/?p=804
نوشته شده در : ۱۳۹۵-۰۱-۱۶
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  دانلود مطالعات مهدکودک
قیمت : 16هزارتومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
16000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =