×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com
بزرگترین فروشگاه مطالعات معماریمرجع مطالعات و رساله های معماری
تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری
  • 4
  • The Godfather Architectural Studies
  • Reference Architecture writings
  • مرجع مطالعات معماری

دانلود مطالعات مدرسه موسیقی و رقص

دانلود مطالعات مدرسه موسیقی و رقص
0

دانلود مطالعات مدرسه موسیقی و رقص

43000 تومان – دانلود

مقدمه:    2
صداهاست )    91
موسیقی چیست ؟    91
نت چیست ؟    91
ارکان موسیقی :    91
فرم موسیقی:    93
عوامل اجرایی موسیقی    94
الف) صدای انسانی :    94
ب) سازها :    95
سازهای زهی زخمه ای    95
فرم های اجرای موسیقی    96
جدول همسانی و پیوندهای موسیقی و معماری    103
جمع بندی کلی از صفات مثبت آکوسیتکی (غیروابسته):    113
مقبره امیر اسماعیل سامانی دربخارا    119
برجهای خرقان قزوین،عهدسلجوقی    120
مدرسه غیاثیه خرگرد،تیموری،قرن9    121
گورامیرتیمور،سمرقند    121
میدان نقش جهان اصفهان،قرن 11    122
دوره اشکانیان    125
3-3-3- تاریخچه مدارس موسیقی:    129
الف) تاریخچه هنرستان عالی موسیقی (اولین مرکز آموزشی در ایران):    129
کلاس موزیک:    129
مدرسه موزیک:    130
تاریخچه ارکستر سمفونیک ایران:    131
فصل دوم: مطالعات بستر طرح    132
بخش 1- شهر و ناحیه    132
1- مطالعات کالبدی :    132
1-1-موقعیت جغرافیایی :    132
2 – مطالعات اقلیمی :    134
1-2-  دما:    134
رطوبت:    134
جهت استقرار:    135
چشم انداز آینده جمعیت:    136
فصل سوم: مطالعات کالبدی    137
شناخت مخاطب:    137
تجزیه وتحلیل وآنالیز سایت    139
بررسی سایت درمقیاس بافت    139
نتیجه گیری    141
فصل چهارم :مطالعات تطبیقی    141
پلان طبقه همکف    143
پلان سایت مجموعه (سیته موسیقی)    144
پرسپکتیو اگزونومتری کلی مجموعه    145
نمای ورودی    145
مقطع    145
» سفر با موسیقی»- فاز دوم شهر موسیقی پاریس    145
دیداز فضای داخلی    146
دید از نمای غربی    147
دیدازداخل حیاط    147
دید از بیرون مجموعه    148
1-1- نکات شاخص طرح:    148
3- «مدرسه جولیارد: مدرسهای برای موزیسین ها،هنرپیشه ها و بالرین ها»    151
پلان اتاقهای تمرین    152
پلان طبقه اول    152
نمای بیرونی مدرسه جولیارد    153
نمای ورودی مجموعه    154
فصل پنجم :طراحی وارائه الگوی پیشنهادی    155
برنامه فیزیکی مجموعه    155
فصل ششم  استاندارد و ضوابط    158
1- مقررات ساختمانی در سایت با کاربری آموزشی:    158
1-1-  تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی:    158
نوع استفاده                    حداکثر سطح اشغال                    حداکثر تراکم ساختمانی    158
1-1-1- مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی:    158
2- ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی:    159
2-1- مکان یابی فضای آموزشی:    159
2-1-1- کاربری‌های سازگار    159
2-1-2- کاربری‌های ناسازگار    159
2-1-6- شرایط محیطی    163
2-2- جهت یابی فضای آموزشی    163
2-3-  دسترسی به فضای آموزشی    163
ارتباط مکان آموزشی با شبکه ترافیک شهر:    164
شعاع دسترسی فضاهای آموزشی متوسطه    164
2-4- ایمنی واحدهای آموزشی    165
2-4-2-1- حریق    165
2-4-2-2- خطوط انتقال و توزیع برق    166
2-4-3- ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه    166
شرح    167
1- برای کلاس 48 نفره، فضای لازم به ازای هر دانش‌آموز، 75/0 متر مربع.    168
2-7- خصوصیات فیزیکی مدارس    169
– اندازه‌های میز و صندلی و فاصله‌های آنها از یکدیگر:    169
ضوابط تعیین کننده ظرفیت و ابعاد کلاس:    170
حریم فضای مطالعه 4 نفره    174
ـ انتظام فضاها:    181
ـ ارتباط بین فضاها:    181
ـ مسیرهای حرکتی:    182
ـ ویژگیهای سازماندهی مرکزی:    182
تنظیم شرایط محیطی مطلوب.    183
الف ـ قرار‌گیری حیاط در مراکز:    183
ب ـ قرار‌گیری فضای بسته در مرکز بنا:    184
ـ مسیرهای حرکتی:    185
ـ سیستم سازماندهی خطی در مدارس:    186
ب ـ سیستم خطی شکسته:    187
– کلاس درس    194
– فضای بازی و ورزش    196
– صف جمع و تفریح    196
سطوح خارجی (فضای باز محوطه) مورد نیاز در مدارس متوسط    196
متوسطه    196
توضیحات:    197
اطلاعات مربوط به فضاهای بسته کلاس درس تربیت بدنی و سالن چند منظوره    197
متوسطه    197
مساحت    197
1-    سالن بسکتبال به ابعاد 19*31 متر‌ی ارتفاع حداقل 7/6 متر    198
معنای رنگ‌ها:    206
رنگ خاکستری    206
قرمز    208
زرد    208
بنفش    209
قهو ه ای    209
سیاه    209
سازواری اشکال هندسی و رنگها    210
اثر رنگ در فضا    211
رنگ‌ها در اثر مجاورت با سایر رنگها و یا قرار گرفت ن بر روی زمینه‌های مختلف، فضاهای متغیری پیدا می‌کنند.    212
تاثیر رنگ‌ها بر انسان    212
زرد:    212
قرمز:    213
کمپوزیسیون (تنظیم رنگ‌ها در فضا)    215
کنتراست‌های رنگ    217
کنتراست سرد- گرم    217
سایه    218
دور    218
تضاد سطوح رنگ‌ها در یک فضا    218
نسبت‌های رنگ‌های مکمل:    219
عوامل رنگ و اثرات رنگ    220
جدول اثرات رنگ در فضاها    220
مثال‌های زیر در یک فضا با ابعاد ثابت انجام پذیرفته    223
مثالهای زیر در یک فضا با ابعاد ثابت انجام پذیرفته    224
2-8-3- صوت    226
ابعاد فضاها:    227
وسایل نقلیه موتوری در هنگام شروع حرکت می‌توانند 15 دسی بل بیشتر از وسایل نقلیه‌ای که با سرعت 50 کیلومتر در ساعت حرکت می‌نمایند صدا تولید کنند.    228
رابطه بین تراکم ترافیک و سطح صوتی    228
ایجاد سر و صدا در یک اتومبیل سواری    229
1- حرکت با شتاب حداکثر    229
نحوه استقرار ساختمان در کنار خیابان:    230
سرعت تهویه جهت تجدید هوا:    232
جدول تقسیم بندی فضاهای داخلی مدرسه موسیقی و رقص    235
فضاهای واحد آموزشی به دو دسته تقسیم می‌شوند: فضاهای بسته و فضاهای باز    236
انعطاف پذیری:    241
بخش:    241
فضاها و راه‌های ارتباطی:    241
فضاهای چند منظوره:    242
خوابگاه ها:    242
مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی:    243
مکان یابی فضای آموزشی:    243
دسترسی به فضای آموزشی    243
ایمنی واحدهای آموزشی    243
حریق    243
ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه    244
رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس:    244
شرح    244
تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی:    244
خصوصیات فیزیکی مدارس موسیقی    245
انواع سازماندهی مدارس موسیقی:    245
سازماندهی مرکزی:    245
سازماندهی شعاعی:    246
سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی:    246
تعداد طبقات مدارس:    246
نور:    246
صوت    246
خروجی‌های مدارس:    247
راهرو ها:    247
فضاهای واحد آموزشی:    247
نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی:    248
منابع و ماخذ :‌    249

43000 تومان – دانلود
تعداد صفحات :250 صفحه
لینک کوتاه : https://motaleat.cad30ty.com/?p=784
نوشته شده در : ۱۳۹۵-۰۱-۱۶
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  دانلود مطالعات مدرسه موسیقی و رقص
قیمت : 43 هزار تومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
43000 تومان – دانلود
برچسب ها :
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 2 =