×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com

بزرگترین فروشگاه مطالعات معماری

مرجع مطالعات و رساله های معماری

تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری

مطالعات پایانه مسافربری اهواز

مطالعات پایانه مسافربری اهواز
0

مطالعات پایانه مسافربری اهواز

14000 تومان – دانلود

فصل اول    14
مـــــــــــقــدمــــــــــــه    15
تعریف ترمینال    15
ضرورت طرح    15
اهداف طرح    15
تعریف ترمینال    16
تاریخچه استفاده از اتوبوس    16
حمل و نقل مسافر در کشور    18
فصل دوم    24
اطــــــــلاعــات پــــــــایــه    24
سیستم حمل و نقل    24
سیستم‌های قابل استفاده در ترمینال‌های بین شهری    24
بررسی ویژگی‌های ترمینال‌های  مسافربری    24
بررسی نمونه‌های مشابه    24
سازه‌های زیربنایی:    25
ناوگان حمل و نقل    26
استفاده‌کنندگان از سیستم    27
پرسنل اداره‌کننده    27
پایانه‌های متمرکز    28
پایانه‌های نیمه متمرکز    29
پایانه‌های غیرمتمرکز    29
سیستم‌های قابل استفاده در ترمینال‌های بین شهری    30
الف) ترمینال تک بنائی:    30
ب) ترمینال‌های  سلولی:    31
ترمینال سلولی خطی:    33
ترمینال سلولی متمرکز:    33
ترمینال سلولی شعاعی:    34
ترمینال‌های متمرکز:    35
ترمینال‌های شعاعی:    36
ترمینال خطی:    37
در این ساختار نیز مرکزی جهت تجمع فعالیت‌های اصلی موجود است و ـ سایر قسمت‌های ترمینال در امتداد یک محور شکل گرفته‌اند.    37
با توجه به مطالعات انجام شده ترمینال تک‌بنای شعاعی با توجه به مزایای ذیل پیشنهاد    38
می‌شود:    38
بررسی ویژگی‌های ترمینال‌های بین شهری    40
دسترسی به ترمینال:    40
حرکت در ترمینال:    41
ارتباطات بیرونی:    43
اجزاء اصلی و روابط کلی بین آنها:    45
بررسی سیستم های ورود وخروج مسافر    48
در طراحی سیستم ورود و خروج مسافران، باید به چند نکته مهم توجه داشت:    48
جدا بودن سیستم ورود از سیستم خروج    50
ـ استقرار واحدهای اطلاعاتی    50
-پیش‌بینی انبار توشه    50
ـ فضاهای خدماتی و سرویسی    51
ـ در طراحی شیوه ورودی و خروجی باید توجه داشت    51
مسافران (چه ورودی وچه خروجی)، مبدأ و یا مقصدشان باید پارکینگها وایستگاههای وسائل نقلیه درون‌شهری باشد    52
ـ فضای انتظامات    53
نتیجه گیری :    55
فضایابی بر اساس مشخص نمودن نیازهای مسافران :    59
نیازهای کلی ترمینال مسافربری:    60
الف) نیاز به ارتباط:    60
ب) نیاز به سیستم مدیریت و سرپرستی:    61
ج) نیاز به امنیت و برقراری نظم:    61
1ـ ج) امنیت و نظم درون ترمینال:    62
2ـ ج) امنیت سفر :    62
3 ـ ج) امنیت و نظم در راههای درون سایتی:    63
د) نیاز به حریم:    63
1-گروه گیرندگان خدمات:    65
1ـ1ـ مسافران ورودی واستقبال کنندگان:    67
1ـ1ـ1ـ بررسی نیازهای مسافرین ورودی واستقبال کنندگان:    67
2ـ1ـ مسافران خروجی و مشایعت‌کنندگان:    68
1ـ2ـ1ـ بررسی نیازهای مسافرین خروجی و مشایعت کنندگان:    68
2ـ گروه ارائه کنندگان خدمات:    70
1ـ2ـ بخش سرپرستی و مدیریت ترمینال:    71
1ـ1ـ2ـ نیازهای بخش سرپرستی مدیریت ترمینال:    71
در دیاگرام شماره 3 روابط فضائی بخش    72
2ـ2ـ تعاونیهای مسافربری:    73
ب) فضاهای مورد نیاز غرفه تعاونی مسافربری   و ارتباط آنها:    74
2ـ2ـ2ـ بخش نگهداری و سرویس اتوبوسهای برون‌شهری:    75
3ـ2ـ2ـ میهمانسرای رانندگان:    77
بخش غرفه‌های تجاری:    79
الف) نیازهای اولیه غرفه‌های تجاری:    80
ب) فضاهای مورد نیاز غرفه‌های تجاری:    81
4ـ 2ـ بخش بنیادها، نهادها و ارگانها:    83
1ـ4ـ2ـ فضاهای مورد نیاز بخش بنیادها، نهادها و ارگانها:    83
الف) نیازهای عمومی مسافران:    85
ب) نیاز به فضای سبز و ایجاد حریم:    86
بخش دوم: بررسی چند نمونه از پایانه‌های موجود    87
پایانه در ایران    87
ترمینال جنوب تهران    89
طرح ترمینال اردبیل:    95
1) بررسی چگونگی ارائه خدمات در ترمینال مسافربری اردبیل:    95
الف: سیستم‌های سوار شدن و تخلیه نمودن مسافرین    95
ب) سیستم‌های موجود در سالن اصلی ترمینال:    96
2) سایت و اجزاء آن در طرح ترمینال مسافربری اردبیل:    96
ترمینال غرب تهران    97
ترمینال کاوه اصفهان    99
ترمینال موقت شرق تهران    101
ترمینال اتوبوسرانی شهر نیویورک:    104
ساختمان ترمینال:    105
سرویس‌های مخصوص مسافرین ترمینال:    106
ترمینال مسافربری در مراکش    107
ترمینال مسافربری در پارمای ایتالیا    109
نتایج استنتاجی:    110
فصل سوم    114
مطالعات زمینه    114
پیشینه شهرستان اهواز    114
اهواز در تقسیمات کشوری    114
اهداف طراحی اقلیمی    114
1 – تاریخچه شـهر اهـواز:    115
بررسی‌های کلی    119
3ـ1ـمسائل جغرافیایی و توپوگرافی شهر اهواز    119
موقعیت ،حدود و مساحت    119
پیشینه تاریخی    120
هواشناسی و اقلیم    120
آب وهوا    122
توپو گرافی:    123
وضعیت باد :    123
زمین شناسی:    124
زلزله خیزی:    124
سطح آبهای زیرزمینی:    125
3ـ2ـ اوضاع فرهنگی ـ اجتماعی شهر اهواز    125
3ـ 3ـ نحوه توزیع جمعیت در شهراهواز    127
ساختار جمعیت شهر اهواز    127
ترکیب جنسی و سنی جمعیت    128
مهاجرت    131
برآورد جمعیت شهر اهواز در سالهای (1389و1385)    134
3ـ4ـ اوضاع اقتصادی شهر اهواز    137
نیروی انسانی    137
3ـ5ـ موقعیت شهر اهوا ز    139
اهداف طراحی اقلیمی :    141
ب) کسب حداکثر انرژی خورشیدی در مواقع سرد:    142
ج) جذب و ذخیره‌سازی انرژی حرارتی خورشیدی در مواقع سرد:    143
د) جلوگیری از نفوذ مستقیم آفتاب به فضاهای داخلی در مواقع گرم:    143
هـ) استفاده از نوسان‌ روزانه دمای هوا:    143
و) کسب حداقل انرژی خورشیدی در مواقع گرم:    144
* جهت گیری مناسب ساختمان    144
فصل چهارم    145
تحلیـــــــــــل سایــــــــــــت    145
تحلیل سایت    148
فصل پنـــــجم    150
استاندارد ها    150
استاندارد اتوبوسهای برون‌شهری و درون‌شهری    151
استاندارد های فضای پارکینگ    151
ابعاد اتوبوس و حداقل شعاع گردش اتوبوس    166
ابعاد و اندازه انواع سکوی پهلوگیری اتوبوسهای برون‌شهری:    167
ـ سکوی پهلوگیری مدور:    168
محاسبه سطح لازم برای یک واحد سکو مدور، بر اساس داده‌های تاب نویفرت:    168
قوانین، مقررات و استانداردها    170
قرارگیری و اندازه‌ها    172
طرز قرار دادن جاپارکها    172
فصل شـــــــــشم    177
برنامه ریزی فیزیکی    177
ابعاد فضا های مورد نیاز    177
محاسبه سطح اختصاص یافته جهت سکوهای ورودی و خروجی    178
ساختمان ترمینال    178
فضای داخل غرفه:    179
غرفه‌های تجاری    180
غرفه‌های بانک    180
فضاهای خدماتی    182
بخش اداری    185
خدمات اتوبوس ها    187
خدمات رانندگان    190
قسمت تعمیر و نگهداری ترمینال    191
پارکینگ ها    192
فصل هفتم    195
مبـــــانی نظــــری طـــــرح    195
نتایج شکل دهنده به طرح از مطالعات    195
شکل گیری طرح    195
نتایج شکل دهنده    196
فصل هشتم    199
ســـــــازه وتاسیـــــسات    199
سازه    199
توسعه تاریخی    199
کابـــل ها    199
خـرپـا ها    199
رفتار غشائی    199
تاسیسات    199
هواسازو فن کوئل ســــــازه    199
ســــــازه    200
توسعه تاریخی    200
کابل ها    202
سقف کابلی    204
خرپاها    206
تاسیسات    208
پیــــــــــــــوســـــــت    211
نقشه های معماری    211

14000 تومان – دانلود
تعداد صفحات :211 صفحه
لینک کوتاه : http://motaleat.cad30ty.com/?p=986
نوشته شده در : ۱۳۹۵-۰۱-۱۸
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  مطالعات پایانه مسافربری اهواز
قیمت : 14 هزار تومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
14000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − ده =

کرمانشاه تسلیت