×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com

بزرگترین فروشگاه مطالعات معماری

مرجع مطالعات و رساله های معماری

تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری

مطالعات پایانه مسافربری اهواز

مطالعات پایانه مسافربری اهواز
0

مطالعات پایانه مسافربری اهواز

14000 تومان – دانلود

فصل اول    ۱۴
مـــــــــــقــدمــــــــــــه    ۱۵
تعریف ترمینال    ۱۵
ضرورت طرح    ۱۵
اهداف طرح    ۱۵
تعریف ترمینال    ۱۶
تاریخچه استفاده از اتوبوس    ۱۶
حمل و نقل مسافر در کشور    ۱۸
فصل دوم    ۲۴
اطــــــــلاعــات پــــــــایــه    ۲۴
سیستم حمل و نقل    ۲۴
سیستم‌های قابل استفاده در ترمینال‌های بین شهری    ۲۴
بررسی ویژگی‌های ترمینال‌های  مسافربری    ۲۴
بررسی نمونه‌های مشابه    ۲۴
سازه‌های زیربنایی:    ۲۵
ناوگان حمل و نقل    ۲۶
استفاده‌کنندگان از سیستم    ۲۷
پرسنل اداره‌کننده    ۲۷
پایانه‌های متمرکز    ۲۸
پایانه‌های نیمه متمرکز    ۲۹
پایانه‌های غیرمتمرکز    ۲۹
سیستم‌های قابل استفاده در ترمینال‌های بین شهری    ۳۰
الف) ترمینال تک بنائی:    ۳۰
ب) ترمینال‌های  سلولی:    ۳۱
ترمینال سلولی خطی:    ۳۳
ترمینال سلولی متمرکز:    ۳۳
ترمینال سلولی شعاعی:    ۳۴
ترمینال‌های متمرکز:    ۳۵
ترمینال‌های شعاعی:    ۳۶
ترمینال خطی:    ۳۷
در این ساختار نیز مرکزی جهت تجمع فعالیت‌های اصلی موجود است و ـ سایر قسمت‌های ترمینال در امتداد یک محور شکل گرفته‌اند.    ۳۷
با توجه به مطالعات انجام شده ترمینال تک‌بنای شعاعی با توجه به مزایای ذیل پیشنهاد    ۳۸
می‌شود:    ۳۸
بررسی ویژگی‌های ترمینال‌های بین شهری    ۴۰
دسترسی به ترمینال:    ۴۰
حرکت در ترمینال:    ۴۱
ارتباطات بیرونی:    ۴۳
اجزاء اصلی و روابط کلی بین آنها:    ۴۵
بررسی سیستم های ورود وخروج مسافر    ۴۸
در طراحی سیستم ورود و خروج مسافران، باید به چند نکته مهم توجه داشت:    ۴۸
جدا بودن سیستم ورود از سیستم خروج    ۵۰
ـ استقرار واحدهای اطلاعاتی    ۵۰
-پیش‌بینی انبار توشه    ۵۰
ـ فضاهای خدماتی و سرویسی    ۵۱
ـ در طراحی شیوه ورودی و خروجی باید توجه داشت    ۵۱
مسافران (چه ورودی وچه خروجی)، مبدأ و یا مقصدشان باید پارکینگها وایستگاههای وسائل نقلیه درون‌شهری باشد    ۵۲
ـ فضای انتظامات    ۵۳
نتیجه گیری :    ۵۵
فضایابی بر اساس مشخص نمودن نیازهای مسافران :    ۵۹
نیازهای کلی ترمینال مسافربری:    ۶۰
الف) نیاز به ارتباط:    ۶۰
ب) نیاز به سیستم مدیریت و سرپرستی:    ۶۱
ج) نیاز به امنیت و برقراری نظم:    ۶۱
۱ـ ج) امنیت و نظم درون ترمینال:    ۶۲
۲ـ ج) امنیت سفر :    ۶۲
۳ ـ ج) امنیت و نظم در راههای درون سایتی:    ۶۳
د) نیاز به حریم:    ۶۳
۱-گروه گیرندگان خدمات:    ۶۵
۱ـ۱ـ مسافران ورودی واستقبال کنندگان:    ۶۷
۱ـ۱ـ۱ـ بررسی نیازهای مسافرین ورودی واستقبال کنندگان:    ۶۷
۲ـ۱ـ مسافران خروجی و مشایعت‌کنندگان:    ۶۸
۱ـ۲ـ۱ـ بررسی نیازهای مسافرین خروجی و مشایعت کنندگان:    ۶۸
۲ـ گروه ارائه کنندگان خدمات:    ۷۰
۱ـ۲ـ بخش سرپرستی و مدیریت ترمینال:    ۷۱
۱ـ۱ـ۲ـ نیازهای بخش سرپرستی مدیریت ترمینال:    ۷۱
در دیاگرام شماره ۳ روابط فضائی بخش    ۷۲
۲ـ۲ـ تعاونیهای مسافربری:    ۷۳
ب) فضاهای مورد نیاز غرفه تعاونی مسافربری   و ارتباط آنها:    ۷۴
۲ـ۲ـ۲ـ بخش نگهداری و سرویس اتوبوسهای برون‌شهری:    ۷۵
۳ـ۲ـ۲ـ میهمانسرای رانندگان:    ۷۷
بخش غرفه‌های تجاری:    ۷۹
الف) نیازهای اولیه غرفه‌های تجاری:    ۸۰
ب) فضاهای مورد نیاز غرفه‌های تجاری:    ۸۱
۴ـ ۲ـ بخش بنیادها، نهادها و ارگانها:    ۸۳
۱ـ۴ـ۲ـ فضاهای مورد نیاز بخش بنیادها، نهادها و ارگانها:    ۸۳
الف) نیازهای عمومی مسافران:    ۸۵
ب) نیاز به فضای سبز و ایجاد حریم:    ۸۶
بخش دوم: بررسی چند نمونه از پایانه‌های موجود    ۸۷
پایانه در ایران    ۸۷
ترمینال جنوب تهران    ۸۹
طرح ترمینال اردبیل:    ۹۵
۱) بررسی چگونگی ارائه خدمات در ترمینال مسافربری اردبیل:    ۹۵
الف: سیستم‌های سوار شدن و تخلیه نمودن مسافرین    ۹۵
ب) سیستم‌های موجود در سالن اصلی ترمینال:    ۹۶
۲) سایت و اجزاء آن در طرح ترمینال مسافربری اردبیل:    ۹۶
ترمینال غرب تهران    ۹۷
ترمینال کاوه اصفهان    ۹۹
ترمینال موقت شرق تهران    ۱۰۱
ترمینال اتوبوسرانی شهر نیویورک:    ۱۰۴
ساختمان ترمینال:    ۱۰۵
سرویس‌های مخصوص مسافرین ترمینال:    ۱۰۶
ترمینال مسافربری در مراکش    ۱۰۷
ترمینال مسافربری در پارمای ایتالیا    ۱۰۹
نتایج استنتاجی:    ۱۱۰
فصل سوم    ۱۱۴
مطالعات زمینه    ۱۱۴
پیشینه شهرستان اهواز    ۱۱۴
اهواز در تقسیمات کشوری    ۱۱۴
اهداف طراحی اقلیمی    ۱۱۴
۱ – تاریخچه شـهر اهـواز:    ۱۱۵
بررسی‌های کلی    ۱۱۹
۳ـ۱ـمسائل جغرافیایی و توپوگرافی شهر اهواز    ۱۱۹
موقعیت ،حدود و مساحت    ۱۱۹
پیشینه تاریخی    ۱۲۰
هواشناسی و اقلیم    ۱۲۰
آب وهوا    ۱۲۲
توپو گرافی:    ۱۲۳
وضعیت باد :    ۱۲۳
زمین شناسی:    ۱۲۴
زلزله خیزی:    ۱۲۴
سطح آبهای زیرزمینی:    ۱۲۵
۳ـ۲ـ اوضاع فرهنگی ـ اجتماعی شهر اهواز    ۱۲۵
۳ـ ۳ـ نحوه توزیع جمعیت در شهراهواز    ۱۲۷
ساختار جمعیت شهر اهواز    ۱۲۷
ترکیب جنسی و سنی جمعیت    ۱۲۸
مهاجرت    ۱۳۱
برآورد جمعیت شهر اهواز در سالهای (۱۳۸۹و۱۳۸۵)    ۱۳۴
۳ـ۴ـ اوضاع اقتصادی شهر اهواز    ۱۳۷
نیروی انسانی    ۱۳۷
۳ـ۵ـ موقعیت شهر اهوا ز    ۱۳۹
اهداف طراحی اقلیمی :    ۱۴۱
ب) کسب حداکثر انرژی خورشیدی در مواقع سرد:    ۱۴۲
ج) جذب و ذخیره‌سازی انرژی حرارتی خورشیدی در مواقع سرد:    ۱۴۳
د) جلوگیری از نفوذ مستقیم آفتاب به فضاهای داخلی در مواقع گرم:    ۱۴۳
هـ) استفاده از نوسان‌ روزانه دمای هوا:    ۱۴۳
و) کسب حداقل انرژی خورشیدی در مواقع گرم:    ۱۴۴
* جهت گیری مناسب ساختمان    ۱۴۴
فصل چهارم    ۱۴۵
تحلیـــــــــــل سایــــــــــــت    ۱۴۵
تحلیل سایت    ۱۴۸
فصل پنـــــجم    ۱۵۰
استاندارد ها    ۱۵۰
استاندارد اتوبوسهای برون‌شهری و درون‌شهری    ۱۵۱
استاندارد های فضای پارکینگ    ۱۵۱
ابعاد اتوبوس و حداقل شعاع گردش اتوبوس    ۱۶۶
ابعاد و اندازه انواع سکوی پهلوگیری اتوبوسهای برون‌شهری:    ۱۶۷
ـ سکوی پهلوگیری مدور:    ۱۶۸
محاسبه سطح لازم برای یک واحد سکو مدور، بر اساس داده‌های تاب نویفرت:    ۱۶۸
قوانین، مقررات و استانداردها    ۱۷۰
قرارگیری و اندازه‌ها    ۱۷۲
طرز قرار دادن جاپارکها    ۱۷۲
فصل شـــــــــشم    ۱۷۷
برنامه ریزی فیزیکی    ۱۷۷
ابعاد فضا های مورد نیاز    ۱۷۷
محاسبه سطح اختصاص یافته جهت سکوهای ورودی و خروجی    ۱۷۸
ساختمان ترمینال    ۱۷۸
فضای داخل غرفه:    ۱۷۹
غرفه‌های تجاری    ۱۸۰
غرفه‌های بانک    ۱۸۰
فضاهای خدماتی    ۱۸۲
بخش اداری    ۱۸۵
خدمات اتوبوس ها    ۱۸۷
خدمات رانندگان    ۱۹۰
قسمت تعمیر و نگهداری ترمینال    ۱۹۱
پارکینگ ها    ۱۹۲
فصل هفتم    ۱۹۵
مبـــــانی نظــــری طـــــرح    ۱۹۵
نتایج شکل دهنده به طرح از مطالعات    ۱۹۵
شکل گیری طرح    ۱۹۵
نتایج شکل دهنده    ۱۹۶
فصل هشتم    ۱۹۹
ســـــــازه وتاسیـــــسات    ۱۹۹
سازه    ۱۹۹
توسعه تاریخی    ۱۹۹
کابـــل ها    ۱۹۹
خـرپـا ها    ۱۹۹
رفتار غشائی    ۱۹۹
تاسیسات    ۱۹۹
هواسازو فن کوئل ســــــازه    ۱۹۹
ســــــازه    ۲۰۰
توسعه تاریخی    ۲۰۰
کابل ها    ۲۰۲
سقف کابلی    ۲۰۴
خرپاها    ۲۰۶
تاسیسات    ۲۰۸
پیــــــــــــــوســـــــت    ۲۱۱
نقشه های معماری    ۲۱۱

14000 تومان – دانلود
تعداد صفحات :211 صفحه
لینک کوتاه : http://motaleat.cad30ty.com/?p=986
نوشته شده در : فروردین ۱۹, ۱۳۹۵
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  مطالعات پایانه مسافربری اهواز
قیمت : 24 هزار تومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
14000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *