×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com

بزرگترین فروشگاه مطالعات معماری

مرجع مطالعات و رساله های معماری

تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری

مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی هنری جوان

مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی هنری جوان
4

8000 تومان – دانلود

فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
تقدیر و تشکر:    4
چکیده:    5
فهرست مطالب    7
پیشگفتار    20
جنبه های نو آوری پروژه:    21
مقدمه :    22
دلایل انتخاب موضوع و اهمیت آن    23
الف- اهمیت هویتی :    24
ب- اهمیت اقتصادی :    24
ج- اهمیت اجتماعی    25
د- اهمیت کالبدی :    25
هـ – اهمیت سیاسی :    25
– ضرورت طرح از دیدگاه جهانی ، ملی و شهری    26
تمدن:    27
تعریف تمدن وفرهنگ:    27
فرهنگ:    29
رابطه فرهنگ و تمدن:    30
درباره ی معانی وتعاریف بسیارگوناگون فرهنگ    31
مجتمع های فرهنگی:    37
گالری (نمایشگاه):    37
نورپردازی:    38
رنگ:    39
مفهوم واژه فرهنگ:    40
تعاریف فرهنگ از دیدگاه جامعه شناسان:    42
هنر سرچشمه فرهنگ    44
معماری    45
معماری مردمی    46
معماری بومی    46
معماری روحانی یا مذهبی    46
معماری یادمانی    47
معماری مفید فایده    47
هنر و  معماری    47
تعاریف مختلف از معمار و معماری توسط افراد مختلف:    49
فصل2 – فرهنگ و معماری    53
رابطه فرهنگ و معماری    53
تاثیر فرهنگ در شکل گیری فضای معماری    54
معماری به عنوان بستر فرهنگ    56
سیاست های فرهنگی کشور    57
مراکز فرهنگی    57
پیشینه مراکز فرهنگی    58
خاستگاه نمایش :    59
مفاهیم اجتماعی (قراردادها و هنجارها)    61
پیشینه مراکز فرهنگی در ایران    62
پیشینه مراکز فرهنگی در برخی از کشورهای جهان    63
فرهنگسرا در فرانسه    63
فرهنگسرا در شوروی    64
فرهنگسرا در ژاپن    65
بررسی نمونه های موجود    66
مجموعه های طراحی شده در ایران    66
؛    66
مجموعه های طراحی شده در خارج ایران .    66
مجموعه های طراحی شده در ایران    66
– مجتمع فرهنگی فجر سنندج    66
فرهنگسراها    76
فرهنگسرای ارسباران    76
فرهنگسرای امیرکبیر    76
فرهنگسرای ابن سینا    77
فرهنگسرای اشراق    77
فرهنگسرای نیاوران    77
فرهنگسرای بهمن    78
فرهنگسرای خاوران    79
فرهنگسرای شفق    79
فرهنگسرای باغ وثوق الدوله    80
فرهنگسرای سرو    80
برج علمی    80
خانه های قرآن    81
انجمن خوشنویسان    81
مرکز تهران شناسی    81
خانه هنرمندان جوان    82
خانه فرش    82
خانه فرش بهنود    82
خانه مشق    83
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان    83
خانه های فرهنگ    84
مجتمع فرهنگی فجر    84
مجتمع فرهنگی آزادی    85
تاریخچه ای از برج آزادی:    85
مجتمع فرهنگی گلستان    86
خانه فرهنگ مهرآور    87
مجتمع فرهنگی یافت آباد    87
خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع)    87
خانه فرهنگ شمس المعالی و دره المعالی    87
خانه فرهنگ دردار    88
خانه فرهنگ سلمان فارسی    88
مجتمع فرهنگی بعثت    89
تالارهای نمایشی    89
تأتر شهر    89
تالار وحدت    89
نگارخانه ها    90
نگارخانه گلبرگ    90
نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر    90
فرهنگسرای نیاوران    91
فرهنگسرای بهمن    93
فرهنگسرای خاوران (جوان)     94
فرهنگسرای خاوران    96
زیر زمین :    101
فرهنگسرا نگارستان (موزه قران ):    101
مجموعه فرهنگی سرو:    102
واحد آموزش:    103
واحد عکاسی :    104
واحد زبان :    104
واحد کامپیوتر :    104
کارگاه هنرهای تجسمی :    104
واحد نگارخانه :    105
واحد کتابخانه :    105
خانه مشق فرهنگسرا ی سرو :    105
نوار خانه موسیقی :    105
کانون قرآن :    105
کانون شعر و ادب فارسی :    106
کانون فیلم :    106
کانون شطرنج :    106
کانون تئأتر :    106
کانون موسیقی :    106
سالن ورزشی :    107
مهد کودک فرهنگسرای سرو :    107
امکانات رفاهی :    107
آمفی تئأتر شماره 1 (تراس تابستانی ):    108
آمفی تئأتر شماره 2 ( سالن اجتماعات ) :    108
5 – موزه هنرهای معاصر :    108
6 – مجموعه فرهنگی پمپیدو (پاریس ) :    109
7 – مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو (نومهآ،کالدونیای جدید):    111
چایخانه سنتی (قهوه خانه ) – کانون های تحول آفرین :    115
روابط و باورهای اجتماعی :    116
9 – موزه هنرهای مدرن سانفرانسیسکو     118
دیدگاه    123
بیان فلسفی طرح    132
نحوه ارتباط فضاها    135
مجموعه فرهنگی فرشچیان اصفهان    145
کوی پوتسدامر پلاتز در برلین    146
کوی پوتسدامر پلاتز در برلین    146
مرکز فرهنگی ژرژپمپیدو(1977-1971)    149
ساختمان جدید کاره د آرت(1993-1984)    151
-پارلمان جدید آلمان ، ریشتاگ (1999-1992)    152
میدان فدراسیون در ملبورن    153
فرهنگسرای خاوران    157
– مرکز فرهنگی شوناندای    161
2-3-  بررسی فضاهای فرهنگی از نظر مقیاس:    163
انواع فضاهای فرهنگی از لحاظ زمان تشکیل    163
فضاهای کوتاه مدت:    163
فضاهای ادواری:    164
فضاهای فرهنگی دائمی:    164
انواع فضاهای فرهنگی از لحاظ حوزه نفوذ و مراتب مکانی    164
مراکز بین المللی    164
مراکز شهری    165
مراکز محله ای    165
مراکز منطقهای    166
جایگاه و نقش مجموعه های فرهنگی    166
لزوم ایجاد مراکز فرهنگی:    169
فواید و مزایای مراکز فرهنگی    170
– تعریف فراغت    171
ضرورت پرداختن به فراغت در مراکز فرهنگی    172
اهداف    173
محدودیت ها و امکانات    174
مسائل و محدودیت ها    174
امکانات و قابلیت ها    174
فرهنگسرا    175
فرهنگسرا تحت تاثیر دو پارامتر    177
حوزه و وسعت عمل    177
ویژگی های فرهنگی- بومی    177
اهداف مجتمع فرهنگی جوان    177
مبانی نظری پروژه    179
درونگرایی:    180
مرکزیت:    182
انعکاس:    183
انواع روش های ساخت وساز دربافتهای تاریخی    184
ساختارهای جدید در پشت نماهای تاریخی یا مکتب حفظ نما    185
درجه صفر    187
-تلفیق    188
– تضاد و تباین    188
– تمسخر آمیز و ناپایدار    189
– قیاس یا تشابه     190
غیرقابل رویت (ناپیدا)    191
مرکب    193
پیوندهای معماری در طبیعت:    193
– هندسه:    195
شفافیت و تداوم    197
راز و ابهام    199
تعادل موزون/ توازن احساس    200
سلسله مراتب    203
فضای تفکر در معماری    203
تکرار و توالی    205
چشم دل    205
روح فرهنگی در بنا    208
معرفی فضاهای موجود در مرکز فرهنگی:    208
بخش اداری    208
بخش آموزش    209
تعاریف هنر    210
ویژگی و خصلت هنر    211
عرفان و هنر    212
هنر و اسطوره    212
بخش پژوهش:    213
کتابخانه    213
مرکز اطلاعات علمی    214
بخش نمایش    214
– نمایشگاه    215
بخش مذهبی    215
فضاهای ورزشی- تفریحی    216
– سالن ورزشی    216
فضاهای باز تفریحی    216
فضاهای رفاهی    217
فضای سبز    217
پارکینگ    218
بخش خدماتی    218
مکانیابی    218
مکانیابی فرهنگسرا    219
مفاهیم اجتماعی (قراردادها و هنجارها)    219
نیازهای محیطی ساختمانهای آموزشی:    220
دمای فضاهای داخلی ساختمان آموزشی وفرهنگی    221
موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی:    222
جلوگیری از اتلاف حرارت    223
سایه بان :    227
مصالح ساختمانی:    227
ویژگی های اقلیمی تهران منطقه غرب (مهرآباد)    228
نیازهای حرارتی:    228
اقلیم    229
موقعیت جغرافیایی    229
تقسیمات اقلیمی    230
وضعیت آب وهوایی منطقه    231
دما و رطوبت هوا    233
میزان بارش    235
موقعیت و زوایای تابش خورشید    238
وزش باد    239
اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای داخلی    244
جهت استقرار ساختمان و ورزش باد    245
جهت گیری محورهای حرکتی    247
جهت گیری مناسب محورهای حرکتی در روزهای سرد سال    248
سایر موارد موثر    249
مفاهیم اولیه    251
کتابخانه و قرائتخانه:    252
ظرفیت کتابخانه:    253
تنوع و وسعت مجموعه کتب و منابع :    253
مرکز خدمات اداری- فنی و پشتیبانی :    255
بخش خدمات فنی    255
متدولوژی و شیوه مطالعاتی    256
کتابخانهای    256
میدانی    257
طراحی معماری    257
اهداف پروژه    258
هدف از انتخاب موضوع    258
هدف از انتخاب سایت در نظر گرفته شده    259
برنامه فیزیکی وایده های طراحی    260
برنامه ریزی فیزیکی طرح و استانداردهای فضایی پروژه    261
– معرفی حوزه های عملکردی پروژه    262
حوزه مدیریت و بخش های اداری مجموعه:    262
حوزه فعالیت های نمایشی و نمایشگاهی    263
)حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی:    263
)حوزه فعالیت های عمومی و خدماتی:    264
– آشنایی با استانداردهای فضایی پروژه     264
بخش اداری :    264
فضاهای آموزش نظری :    265
نیازهای محیطی ساختمانهای آموزشی:    265
سالن اجتماعات :    266
خاستگاه نمایش :    268
تئاتر مدرن و معماری تحول یافته از آن :    272
سیر تحولی نمایش و تالارهای نمایش در ایران :    274
شرایط محیطی:    277
سالن چند منظوره:    277
آمفی تئاتر روباز:    278
نمازخانه :    278
سرویس ها:    278
بخش اقامتی:    279
بخش تفریحی:    280
بخش فضای سبز و باز مجموعه:    281
اثاثه فضاهای شهری :    281
بخش خدماتی :    282
رستوران مجموعه:    282
بازار صنایع دستی و بازار هفتگی:    284
کتابخانه :    284
گالری‌ها :    286
نورپردازی گالری‌ها    286
رستوران :    288
8-1-3- بررسی سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فیزیکی    289
8-2- شناخت معیارهای موردنظر براساس مبانی نظری طراحی    297
فیزیک طرح    299
– معرفی سایت و تجزیه و تحلیل آن    299
ایده و طرح    300
برنامه فیزیکی طرح    300
شیوه های پژوهش    301
–  مطالعات کتابخانه ای:    302
–  مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر:    302
– مطالعات میدانی:    303
مصاحبه های تخصصی:    303
منابع و ماخذ    303
8000 تومان – دانلود

 

تعداد صفحات :282 صفحه
لینک کوتاه : http://motaleat.cad30ty.com/?p=2868
نوشته شده در : ۱۳۹۵-۰۲-۱۵
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR: مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی هنری جوان
قیمت : 8 هزارتومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
8000 تومان – دانلود

4 Responses to “مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی هنری جوان”

 1. خیر.چطوری فایل خریداری شده رو دانلود کنم

 2. خیر

 3. چطوری فایلو دان کنم؟؟؟؟

  • پس از خرید لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و همزمان یک نسخه لینک دانلود برای شما ارسال میگردد .
   در صورت داشتن مشکل نیز میتوانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
   با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 10 =

کرمانشاه تسلیت