×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com

بزرگترین فروشگاه مطالعات معماری

مرجع مطالعات و رساله های معماری

تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری

مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی هنری جوان

مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی هنری جوان
4

9000 تومان – دانلود

فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
تقدیر و تشکر:    ۴
چکیده:    ۵
فهرست مطالب    ۷
پیشگفتار    ۲۰
جنبه های نو آوری پروژه:    ۲۱
مقدمه :    ۲۲
دلایل انتخاب موضوع و اهمیت آن    ۲۳
الف- اهمیت هویتی :    ۲۴
ب- اهمیت اقتصادی :    ۲۴
ج- اهمیت اجتماعی    ۲۵
د- اهمیت کالبدی :    ۲۵
هـ – اهمیت سیاسی :    ۲۵
– ضرورت طرح از دیدگاه جهانی ، ملی و شهری    ۲۶
تمدن:    ۲۷
تعریف تمدن وفرهنگ:    ۲۷
فرهنگ:    ۲۹
رابطه فرهنگ و تمدن:    ۳۰
درباره ی معانی وتعاریف بسیارگوناگون فرهنگ    ۳۱
مجتمع های فرهنگی:    ۳۷
گالری (نمایشگاه):    ۳۷
نورپردازی:    ۳۸
رنگ:    ۳۹
مفهوم واژه فرهنگ:    ۴۰
تعاریف فرهنگ از دیدگاه جامعه شناسان:    ۴۲
هنر سرچشمه فرهنگ    ۴۴
معماری    ۴۵
معماری مردمی    ۴۶
معماری بومی    ۴۶
معماری روحانی یا مذهبی    ۴۶
معماری یادمانی    ۴۷
معماری مفید فایده    ۴۷
هنر و  معماری    ۴۷
تعاریف مختلف از معمار و معماری توسط افراد مختلف:    ۴۹
فصل۲ – فرهنگ و معماری    ۵۳
رابطه فرهنگ و معماری    ۵۳
تاثیر فرهنگ در شکل گیری فضای معماری    ۵۴
معماری به عنوان بستر فرهنگ    ۵۶
سیاست های فرهنگی کشور    ۵۷
مراکز فرهنگی    ۵۷
پیشینه مراکز فرهنگی    ۵۸
خاستگاه نمایش :    ۵۹
مفاهیم اجتماعی (قراردادها و هنجارها)    ۶۱
پیشینه مراکز فرهنگی در ایران    ۶۲
پیشینه مراکز فرهنگی در برخی از کشورهای جهان    ۶۳
فرهنگسرا در فرانسه    ۶۳
فرهنگسرا در شوروی    ۶۴
فرهنگسرا در ژاپن    ۶۵
بررسی نمونه های موجود    ۶۶
مجموعه های طراحی شده در ایران    ۶۶
؛    ۶۶
مجموعه های طراحی شده در خارج ایران .    ۶۶
مجموعه های طراحی شده در ایران    ۶۶
– مجتمع فرهنگی فجر سنندج    ۶۶
فرهنگسراها    ۷۶
فرهنگسرای ارسباران    ۷۶
فرهنگسرای امیرکبیر    ۷۶
فرهنگسرای ابن سینا    ۷۷
فرهنگسرای اشراق    ۷۷
فرهنگسرای نیاوران    ۷۷
فرهنگسرای بهمن    ۷۸
فرهنگسرای خاوران    ۷۹
فرهنگسرای شفق    ۷۹
فرهنگسرای باغ وثوق الدوله    ۸۰
فرهنگسرای سرو    ۸۰
برج علمی    ۸۰
خانه های قرآن    ۸۱
انجمن خوشنویسان    ۸۱
مرکز تهران شناسی    ۸۱
خانه هنرمندان جوان    ۸۲
خانه فرش    ۸۲
خانه فرش بهنود    ۸۲
خانه مشق    ۸۳
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان    ۸۳
خانه های فرهنگ    ۸۴
مجتمع فرهنگی فجر    ۸۴
مجتمع فرهنگی آزادی    ۸۵
تاریخچه ای از برج آزادی:    ۸۵
مجتمع فرهنگی گلستان    ۸۶
خانه فرهنگ مهرآور    ۸۷
مجتمع فرهنگی یافت آباد    ۸۷
خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع)    ۸۷
خانه فرهنگ شمس المعالی و دره المعالی    ۸۷
خانه فرهنگ دردار    ۸۸
خانه فرهنگ سلمان فارسی    ۸۸
مجتمع فرهنگی بعثت    ۸۹
تالارهای نمایشی    ۸۹
تأتر شهر    ۸۹
تالار وحدت    ۸۹
نگارخانه ها    ۹۰
نگارخانه گلبرگ    ۹۰
نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر    ۹۰
فرهنگسرای نیاوران    ۹۱
فرهنگسرای بهمن    ۹۳
فرهنگسرای خاوران (جوان)     ۹۴
فرهنگسرای خاوران    ۹۶
زیر زمین :    ۱۰۱
فرهنگسرا نگارستان (موزه قران ):    ۱۰۱
مجموعه فرهنگی سرو:    ۱۰۲
واحد آموزش:    ۱۰۳
واحد عکاسی :    ۱۰۴
واحد زبان :    ۱۰۴
واحد کامپیوتر :    ۱۰۴
کارگاه هنرهای تجسمی :    ۱۰۴
واحد نگارخانه :    ۱۰۵
واحد کتابخانه :    ۱۰۵
خانه مشق فرهنگسرا ی سرو :    ۱۰۵
نوار خانه موسیقی :    ۱۰۵
کانون قرآن :    ۱۰۵
کانون شعر و ادب فارسی :    ۱۰۶
کانون فیلم :    ۱۰۶
کانون شطرنج :    ۱۰۶
کانون تئأتر :    ۱۰۶
کانون موسیقی :    ۱۰۶
سالن ورزشی :    ۱۰۷
مهد کودک فرهنگسرای سرو :    ۱۰۷
امکانات رفاهی :    ۱۰۷
آمفی تئأتر شماره ۱ (تراس تابستانی ):    ۱۰۸
آمفی تئأتر شماره ۲ ( سالن اجتماعات ) :    ۱۰۸
۵ – موزه هنرهای معاصر :    ۱۰۸
۶ – مجموعه فرهنگی پمپیدو (پاریس ) :    ۱۰۹
۷ – مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو (نومهآ،کالدونیای جدید):    ۱۱۱
چایخانه سنتی (قهوه خانه ) – کانون های تحول آفرین :    ۱۱۵
روابط و باورهای اجتماعی :    ۱۱۶
۹ – موزه هنرهای مدرن سانفرانسیسکو     ۱۱۸
دیدگاه    ۱۲۳
بیان فلسفی طرح    ۱۳۲
نحوه ارتباط فضاها    ۱۳۵
مجموعه فرهنگی فرشچیان اصفهان    ۱۴۵
کوی پوتسدامر پلاتز در برلین    ۱۴۶
کوی پوتسدامر پلاتز در برلین    ۱۴۶
مرکز فرهنگی ژرژپمپیدو(۱۹۷۷-۱۹۷۱)    ۱۴۹
ساختمان جدید کاره د آرت(۱۹۹۳-۱۹۸۴)    ۱۵۱
-پارلمان جدید آلمان ، ریشتاگ (۱۹۹۹-۱۹۹۲)    ۱۵۲
میدان فدراسیون در ملبورن    ۱۵۳
فرهنگسرای خاوران    ۱۵۷
– مرکز فرهنگی شوناندای    ۱۶۱
۲-۳-  بررسی فضاهای فرهنگی از نظر مقیاس:    ۱۶۳
انواع فضاهای فرهنگی از لحاظ زمان تشکیل    ۱۶۳
فضاهای کوتاه مدت:    ۱۶۳
فضاهای ادواری:    ۱۶۴
فضاهای فرهنگی دائمی:    ۱۶۴
انواع فضاهای فرهنگی از لحاظ حوزه نفوذ و مراتب مکانی    ۱۶۴
مراکز بین المللی    ۱۶۴
مراکز شهری    ۱۶۵
مراکز محله ای    ۱۶۵
مراکز منطقهای    ۱۶۶
جایگاه و نقش مجموعه های فرهنگی    ۱۶۶
لزوم ایجاد مراکز فرهنگی:    ۱۶۹
فواید و مزایای مراکز فرهنگی    ۱۷۰
– تعریف فراغت    ۱۷۱
ضرورت پرداختن به فراغت در مراکز فرهنگی    ۱۷۲
اهداف    ۱۷۳
محدودیت ها و امکانات    ۱۷۴
مسائل و محدودیت ها    ۱۷۴
امکانات و قابلیت ها    ۱۷۴
فرهنگسرا    ۱۷۵
فرهنگسرا تحت تاثیر دو پارامتر    ۱۷۷
حوزه و وسعت عمل    ۱۷۷
ویژگی های فرهنگی- بومی    ۱۷۷
اهداف مجتمع فرهنگی جوان    ۱۷۷
مبانی نظری پروژه    ۱۷۹
درونگرایی:    ۱۸۰
مرکزیت:    ۱۸۲
انعکاس:    ۱۸۳
انواع روش های ساخت وساز دربافتهای تاریخی    ۱۸۴
ساختارهای جدید در پشت نماهای تاریخی یا مکتب حفظ نما    ۱۸۵
درجه صفر    ۱۸۷
-تلفیق    ۱۸۸
– تضاد و تباین    ۱۸۸
– تمسخر آمیز و ناپایدار    ۱۸۹
– قیاس یا تشابه     ۱۹۰
غیرقابل رویت (ناپیدا)    ۱۹۱
مرکب    ۱۹۳
پیوندهای معماری در طبیعت:    ۱۹۳
– هندسه:    ۱۹۵
شفافیت و تداوم    ۱۹۷
راز و ابهام    ۱۹۹
تعادل موزون/ توازن احساس    ۲۰۰
سلسله مراتب    ۲۰۳
فضای تفکر در معماری    ۲۰۳
تکرار و توالی    ۲۰۵
چشم دل    ۲۰۵
روح فرهنگی در بنا    ۲۰۸
معرفی فضاهای موجود در مرکز فرهنگی:    ۲۰۸
بخش اداری    ۲۰۸
بخش آموزش    ۲۰۹
تعاریف هنر    ۲۱۰
ویژگی و خصلت هنر    ۲۱۱
عرفان و هنر    ۲۱۲
هنر و اسطوره    ۲۱۲
بخش پژوهش:    ۲۱۳
کتابخانه    ۲۱۳
مرکز اطلاعات علمی    ۲۱۴
بخش نمایش    ۲۱۴
– نمایشگاه    ۲۱۵
بخش مذهبی    ۲۱۵
فضاهای ورزشی- تفریحی    ۲۱۶
– سالن ورزشی    ۲۱۶
فضاهای باز تفریحی    ۲۱۶
فضاهای رفاهی    ۲۱۷
فضای سبز    ۲۱۷
پارکینگ    ۲۱۸
بخش خدماتی    ۲۱۸
مکانیابی    ۲۱۸
مکانیابی فرهنگسرا    ۲۱۹
مفاهیم اجتماعی (قراردادها و هنجارها)    ۲۱۹
نیازهای محیطی ساختمانهای آموزشی:    ۲۲۰
دمای فضاهای داخلی ساختمان آموزشی وفرهنگی    ۲۲۱
موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی:    ۲۲۲
جلوگیری از اتلاف حرارت    ۲۲۳
سایه بان :    ۲۲۷
مصالح ساختمانی:    ۲۲۷
ویژگی های اقلیمی تهران منطقه غرب (مهرآباد)    ۲۲۸
نیازهای حرارتی:    ۲۲۸
اقلیم    ۲۲۹
موقعیت جغرافیایی    ۲۲۹
تقسیمات اقلیمی    ۲۳۰
وضعیت آب وهوایی منطقه    ۲۳۱
دما و رطوبت هوا    ۲۳۳
میزان بارش    ۲۳۵
موقعیت و زوایای تابش خورشید    ۲۳۸
وزش باد    ۲۳۹
اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای داخلی    ۲۴۴
جهت استقرار ساختمان و ورزش باد    ۲۴۵
جهت گیری محورهای حرکتی    ۲۴۷
جهت گیری مناسب محورهای حرکتی در روزهای سرد سال    ۲۴۸
سایر موارد موثر    ۲۴۹
مفاهیم اولیه    ۲۵۱
کتابخانه و قرائتخانه:    ۲۵۲
ظرفیت کتابخانه:    ۲۵۳
تنوع و وسعت مجموعه کتب و منابع :    ۲۵۳
مرکز خدمات اداری- فنی و پشتیبانی :    ۲۵۵
بخش خدمات فنی    ۲۵۵
متدولوژی و شیوه مطالعاتی    ۲۵۶
کتابخانهای    ۲۵۶
میدانی    ۲۵۷
طراحی معماری    ۲۵۷
اهداف پروژه    ۲۵۸
هدف از انتخاب موضوع    ۲۵۸
هدف از انتخاب سایت در نظر گرفته شده    ۲۵۹
برنامه فیزیکی وایده های طراحی    ۲۶۰
برنامه ریزی فیزیکی طرح و استانداردهای فضایی پروژه    ۲۶۱
– معرفی حوزه های عملکردی پروژه    ۲۶۲
حوزه مدیریت و بخش های اداری مجموعه:    ۲۶۲
حوزه فعالیت های نمایشی و نمایشگاهی    ۲۶۳
)حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی:    ۲۶۳
)حوزه فعالیت های عمومی و خدماتی:    ۲۶۴
– آشنایی با استانداردهای فضایی پروژه     ۲۶۴
بخش اداری :    ۲۶۴
فضاهای آموزش نظری :    ۲۶۵
نیازهای محیطی ساختمانهای آموزشی:    ۲۶۵
سالن اجتماعات :    ۲۶۶
خاستگاه نمایش :    ۲۶۸
تئاتر مدرن و معماری تحول یافته از آن :    ۲۷۲
سیر تحولی نمایش و تالارهای نمایش در ایران :    ۲۷۴
شرایط محیطی:    ۲۷۷
سالن چند منظوره:    ۲۷۷
آمفی تئاتر روباز:    ۲۷۸
نمازخانه :    ۲۷۸
سرویس ها:    ۲۷۸
بخش اقامتی:    ۲۷۹
بخش تفریحی:    ۲۸۰
بخش فضای سبز و باز مجموعه:    ۲۸۱
اثاثه فضاهای شهری :    ۲۸۱
بخش خدماتی :    ۲۸۲
رستوران مجموعه:    ۲۸۲
بازار صنایع دستی و بازار هفتگی:    ۲۸۴
کتابخانه :    ۲۸۴
گالری‌ها :    ۲۸۶
نورپردازی گالری‌ها    ۲۸۶
رستوران :    ۲۸۸
۸-۱-۳- بررسی سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فیزیکی    ۲۸۹
۸-۲- شناخت معیارهای موردنظر براساس مبانی نظری طراحی    ۲۹۷
فیزیک طرح    ۲۹۹
– معرفی سایت و تجزیه و تحلیل آن    ۲۹۹
ایده و طرح    ۳۰۰
برنامه فیزیکی طرح    ۳۰۰
شیوه های پژوهش    ۳۰۱
–  مطالعات کتابخانه ای:    ۳۰۲
–  مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر:    ۳۰۲
– مطالعات میدانی:    ۳۰۳
مصاحبه های تخصصی:    ۳۰۳
منابع و ماخذ    ۳۰۳
9000 تومان – دانلود

 

تعداد صفحات :282 صفحه
لینک کوتاه : http://motaleat.cad30ty.com/?p=2868
نوشته شده در : اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۵
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR: مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی هنری جوان
قیمت : 14 هزارتومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
9000 تومان – دانلود

4 Responses to “مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی هنری جوان”

 1. خیر.چطوری فایل خریداری شده رو دانلود کنم

 2. چطوری فایلو دان کنم؟؟؟؟

  • پس از خرید لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و همزمان یک نسخه لینک دانلود برای شما ارسال میگردد .
   در صورت داشتن مشکل نیز میتوانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
   با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *