×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com

بزرگترین فروشگاه مطالعات معماری

مرجع مطالعات و رساله های معماری

تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری

مطالعات شهر کتاب

مطالعات شهر کتاب
0
28000 تومان – دانلود

مطالعات شهر کتاب
فهرست مطالب
مقدمه
بیان موضوع طراحی :
ضرورتهای طراحی
اهداف طراحی
مطالعات پایه
فصل ۱ : آشنایی با کتابخانه
۱ـ۱ تعریف کتابخانه
۱ـ۲ انواع کتابخانه ها و وظایف آنها
۱ـ۲ـ۱ کتابخانه عمومی
۱ـ۲ـ۲ کتابخانه آموزشگاهی
۱ـ۲ـ۳ کتابخانه دانشگاهی
۱ـ۲ـ۴ کتابخانه اختصاصی
نتایج
فصل ۲ : ساختار کتابخانه
۲ـ۱ الگوهای مختلف در طراحی کتابخانه
۲ـ۱ـ۱ معماری کتابخانه و سیر تحول آن
۲ـ۱ـ۲ شناسایی الگوهای طراحی کتابخانه
۲ـ۱ـ۳ـ شیوه عرضه محصولات
۲ـ۱ـ۳ـ۱ فضاهای مورد نیاز در سیستم باز
۲ـ۱ـ۳ـ۱ فضاهای مورد نیاز در سیستم بسته
۲ـ۱ـ۳ـ۳ فضاهای حداقل یک کتابخانه
۲ـ۲ قسمتهای اساسی یک کتابخانه و احتیاجات آن،
۲ـ۲ـ۱ قسمتهای عمومی کتابخانه
۲ـ۲ـ۲ بخش های مربوط به کارکنان کتابخانه
۲ـ۲ـ۳ قسمت ذخیره و حفظ کتاب
۲ـ۳ فضاهای مورد نیاز در یک کتابخانه دانشگاهی
۲ـ۳ـ۱ حوزه خدمات فنی
۲ـ۳ـ۲ حوزه خدمات عمومی
۲ـ۳ـ۳ حوزه خدمات اداری
۲ـ۳ـ۴ حوزه خدمات پشتیبانی
نتایج
فصل ۳ قواعد و معیارها
۳ـ۱ اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه
۳ـ۲ استانداردهای وسایل و تجهیزات فضاهای مختلف
۳ـ۳ استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
۳ـ۳ـ۱ اهداف و وظایف
۳ـ۳ـ۲ سازمان و مدیریت
۳ـ۳ـ۳ نیروی انسانی
۳ـ۳ـ۴ مجموعه
۳ـ۳ـ۴ـ۱ رهنمودهای کیفی
۳ـ۳ـ۴ـ۲ رهنمودهای کمی
۳ـ۳ـ۵ سازماندهی منابع
۳ـ۳ـ۶ خدمات
۳ـ۳ـ۷ ساختمان و تجهیزات
۳ـ۳ـ۷ـ۱ رهنمودهای کیفی
۳ـ۳ـ۷ـ۲ رهنمودهای کمی
۳ـ۳ـ۸ بودجه
۳ـ۳ـ۹ تعریف کتابخانه در نظام های متمرکز و نیمه متمرکز
۳ـ۴ ویژگی های کتابخانه ای امروزی
نتایج
فصل ۴ : مطالعات تطبیقی : بررسی نمونه های داخلی و خارجی :
۴ـ۱ نمونه های دانشگاهی
۴ـ۱ـ۱ کتابخانه دانشکده آکستر (لویی کان) ـ
۴ـ۱ـ۲ کتابخانه علوم دانشگاه لوس آنجلس (جیمز استرلینگ)
۴ـ۱ـ۳ کتابخانه دانشگاه آویرو، پرتغال (آلوارسیزا)
۴ـ۱ـ۴ کتابخانه دانشگاه لین . فلوریدا (هربرت نیومن)
۴ـ۲ نمونه های غیر دانشگاهی :
۴ـ۲ـ۱ کتابخانه ملی ایران (مهندسین مشاور پیر راز)
۴ـ۲ـ۳ کتابخانه ملی فرانسه (دومینیک پرو) ـ
۴ـ۲ـ۴ کتابخانه مرکزی سیاتل (رم کولهاس)
۴ـ۲ـ۵ کتابخانه عمومی یوسرا ـ مادرید (ادوارد آریو)
۴ـ۲ـ۶ کتابخانه عمومی سالت لیک سیتی (موشه سفدی)
نتایج
فصل ۵ : مطالعات تکمیلی
۵ـ۱ ملاحظات نورگیری فضاها
۵ـ۲ ملاحظات توسعه پایدار و صرفه جویی در انرژی
۵ـ۳ ملاحظات تاسیساتی ویژه
۵ـ۴ ملاحظات هوشمندی بنا
۵ـ۵ سیستم ها
۵ـ۵ـ۱ سازه طرح
۵ـ۵ـ۲ تاسیسات و تجهیزات مکانیکی
۵ـ۵ـ۲ـ۱ سیستم های کنترل خودکار
۵ـ۵ـ۲ـ۲ سیستم جمع آوری آب باران
۵ـ۵ـ۳ تاسیسات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
فصل ۶: مطالعات زمینه : سایت آنالیز و قابلیت سنجی
۶ـ۱ موقعیت زمین
۶ـ۲ همجواری ها
۶ـ۳ دسترسی ها
۶ـ۴ دید و منظر
۶ـ۵ دیدها به پروژه
۶ـ۶ بررسی آلودگی های صوتی
۶ـ۷ شرایط اقلیمی
فصل ۷ : مطالعات مربوط به پروژه :
۷ـ۱ مبانی نظری عام طرح
۷ـ۲ مبانی طراحی معماری پروژه
۷ـ۳ مبانی برنامه ریزی فیزیکی
۷ـ۳ـ۱ تعیین جمعیت هدف و نوع مخاطب
۷ـ۳ـ۲ مطالعات آماری
۷ـ۳ـ۳ نرخ استفاده از کتابخانه در بین دانشجویان
۷ـ۳ـ۴ محاسبه ظرفیت مجموعه
۷ـ۴ طرح جامع فیزیکی
فصل ۸ : مدارک معماری
منابع و ماخذ
 

28000 تومان – دانلود

 

 

تعداد صفحات :220 صفحه
لینک کوتاه : http://motaleat.cad30ty.com/?p=2099
نوشته شده در : اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  مطالعات شهر کتاب
قیمت : 28 هزارتومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
28000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *