×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com

بزرگترین فروشگاه مطالعات معماری

مرجع مطالعات و رساله های معماری

تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری

طراحی خانه اپرا

طراحی خانه اپرا
0

طراحی خانه اپرا

29000 تومان – دانلود

تقدیم به :    ۳
سپاسگزاری :    ۳
هیئت داوران    ۴
چکیده:    ۱۳
مقدمه:    ۱۵
موضوع تحقیق:    ۱۷
ضرورت تحقیق:    ۱۷
روش تحقیق:    ۱۷
اهداف:    ۱۷
فصل اول: مفاهیم واصول اولیه پروژه    ۱۹
شناخت موضوع فرهنگ:    ۱۹
۱-۱-تعریف فرهنگ :    ۱۹
۱-۲-ریشه واژه فرهنگ    ۲۰
۱-۳-کاربرد واژه فرهنگ    ۲۰
۱-۴-تعاریف مفهومی فرهنگ    ۲۱
۱-۴-۱-تعاریف جنبه تشریحی    ۲۱
۱-۴-۲-تعاریف جنبه تاریخی    ۲۱
۱-۵- فرهنگ، در زبان های اروپایی :    ۲۲
۱-۶- فرهنگ در زبان عربی :    ۲۲
هنر    ۲۴
مفهوم هنر    ۲۴
۱-۷-۱-تعریف هنر    ۲۶
۱-۷-۲- هنر و تنوع در تعاریف آن    ۲۶
۱-۷-۳-هنر و دین:    ۲۶
پیدایش هنر    ۲۷
طبقه بندی هنرها    ۲۸
سلسله مراتب هنرها    ۲۸
ریشه های هنرهای مختلف    ۲۹
تشکل هنرهای مختلف    ۳۰
موسیقی:    ۳۰
فصل دوم مبانی نظری    ۳۲
خاستگاه نمایش  :    ۳۳
خانه و سالن اپرا مدرن و معماری تحول یافته از آن :    ۳۵
سیر تحولی نمایش و تالارهای نمایش در ایران :    ۳۷
نتیجه گیری :    ۳۷
موسیقی    ۳۸
تعاریف    ۳۸
تعریف موسیقی ( موسیقی هنر بیان احساسات بوسیله صداهاست )    ۴۲
موسیقی چیست ؟    ۴۲
نت چیست ؟    ۴۲
ارکان موسیقی :    ۴۲
۱ـ ضرب یا ریتم    ۴۳
۲ـ ملودی یا لحن    ۴۳
۳ـ هارونی یا هماهنگی    ۴۳
فرم موسیقی:    ۴۴
عوامل اجرایی موسیقی    ۴۵
الف) صدای انسانی :    ۴۵
ب) سازها :    ۴۶
فرم های اجرای موسیقی    ۴۷
الف) موسیقی آوازی :    ۴۷
۱ـ موسیقی مذهبی و موسیقی آئینی:    ۴۸
۲ـ تصنیف:    ۴۸
اپرا چیست؟    ۴۹
تعریف لغوی اپرا    ۴۹
تاریخچه اپرا    ۴۹
۲-۳- ریشه‌های موسیقی سنتی ایران و فضای لازم برای اجرای آن    ۵۲
الف) آوازهای مذهبی:    ۵۳
ب) موسیقی فولکوریک ایران:    ۵۳
۳-۳- موسیقی ایران در طول تاریخ    ۵۴
تاریخچه ارکستر سمفونیک ایران:    ۵۸
اهمیت موسیقی اصیل    ۶۰
فواید جسمی و روحی موسیقی    ۶۰
فواید احساسی اپرا    ۶۰
ب) موسیقی سازی :    ۶۱
ج) موسیقی الکترونیک :    ۶۲
تعداد نوازندگان ارکستر اپرا    ۶۳
۶-۲-نتیجه گیری    ۶۴
ریشه های مو سیقی بین المللی و فضای لازم برای آن :    ۶۴
فصول مشترک معماری و موسیقی    ۶۵
۱- اشتراکات و پیوندهای موسیقی و معماری    ۶۵
جدول همسانی و پیوندهای موسیقی و معماری    ۶۷
فصل سوم: مطالعات کالبدی    ۷۰
فصل سوم: مطالعات کالبدی    ۷۱
شناخت مخاطب و محل قرارگیری پروژه:    ۷۱
نتیجه گیری :    ۷۴
محدوده سایت    ۷۵
جهت حرکت باد نامطلوب زمستانی    ۷۵
فصل چهارم : برنامه فیزیکی و عملکردی  فضاهای مجموعه    ۷۹
طراحی معماری خانه و سالن اپرا    ۷۹
ورودی سالن اپرا:    ۷۹
.سالن انتظار (سرسرا:    ۷۹
سرویس های بهداشتی خانه و سالن اپرا    ۸۰
آکوستیک در تالار و سالنهای اپرا    ۸۲
فضای گروه موسیقی    ۸۴
.    ۸۵
کتاب خانه سالن  اپرا    ۸۶
قرائتخانه:    ۸۷
کلیات و اصول اولیه:    ۸۷
ظرفیت کتابخانه:    ۸۷
تنوع و وسعت مجموعه کتب و منابع :    ۸۷
مرکز خدمات اداری- فنی و پشتیبانی :    ۸۸
اداری خانه و سالن اپرا    ۸۹
پژوهشی سالن  اپرا    ۸۹
آموزشی سالن  اپرا    ۸۹
انبار سالن  اپرا    ۹۰
پارکینگ سالن  اپرا    ۹۰
تاسیسات خانه و سالن اپرا    ۹۰
نکاتی در باب معماری خانه و سالن اپرا    ۹۱
عرصه بندی کل مجموعه خانه و سالن اپرا    ۹۳
ضوابط گنجایشی سالنهای خانه اپرا :    ۹۳
اندازه خانه اپرا :    ۹۳
– تنوع اجراها :    ۹۴
– عرصه فرهنگی ( استانداردها – جزء فضاها ) :    ۹۵
خانه اپرا ( استانداردها ) :    ۹۵
آکوستیک :    ۹۵
آشنایی با استانداردهای فضایی پروژه    ۹۶
بخش اداری :    ۹۷
فضاهای آموزش نظری :    ۹۸
سالن اجتماعات :    ۹۸
راهروها :    ۱۰۰
۲- دکوراتیو    ۱۰۰
سرسرا یا لابی :    ۱۰۰
اتاق رختکن (تنفس اجرا کنندگان    ۱۰۱
اتاق سخنرانی    ۱۰۱
ایمنی از حریق    ۱۰۱
اتاق پروژکتور و ملحقات آن :    ۱۰۱
کتابسالن :    ۱۰۲
گالری‌ها    ۱۰۳
نورپردازی گالری‌ها    ۱۰۳
ب) نورپردازی جانبی (افقی    ۱۰۴
ج) نورپردازی مصنوعی    ۱۰۴
حرکت و دسترسی گالری‌ها :    ۱۰۵
استاندارد تنظیم شرایط محیطی    ۱۰۵
آکوستیک    ۱۰۵
حریق    ۱۰۵
رستوران :    ۱۰۵
ضرورت وجود نمایشگاه    ۱۰۶
رویکرد اصلی:    ۱۰۶
ضوابط طراحی    ۱۰۷
ضوابط و آیین نامه ها:    ۱۰۷
استاندارد ورودیها – خروجیها    ۱۰۷
استانداردهای صندلیها    ۱۰۸
ابعاد کمینه برای صندلیها    ۱۰۹
جایگاه نشستن خانه و سالن اپرا  و کنسرت    ۱۰۹
فصل پنجم    ۱۱۰
برنامه عملکردی و فیزیکی    ۱۱۰
برنامه عملکردی و فیزیکی خانه و سالن اپرا    ۱۱۱
– خدمات پشتیبانی    ۱۱۱
خلاصه برنامه فیزیکی پروژه سالن اپرا    ۱۱۱
فضاهای مورد نیاز برای خانه و سالن اپرا    ۱۱۱
بررسی سرانه ها، متراژفضاها    ۱۱۳
عملکردهای اصلی مجموعه عبارتند از    ۱۱۹
عرصه معرفی    ۱۲۰
۱-گالری ها خانه و سالن اپرا    ۱۲۰
خانه و سالن اپرا (سالن چند منظوره)    ۱۲۱
عرصه اداری خانه و سالن اپرا    ۱۲۱
حوزه ریاست خانه و سالن اپرا    ۱۲۲
حوزه معاونت اداری و مالی    ۱۲۲
عرصه پژوهشی    ۱۲۲
حوزه پژوهشی علمی    ۱۲۳
حوزه پژوهشی نظری    ۱۲۳
عرصه آموزشی    ۱۲۳
عرصه خدمات رفاهی و عمومی    ۱۲۳
رستوران یا چای سالن :    ۱۲۴
۲- فروشگاه صنایع دستی    ۱۲۴
عرصه خدمات پشتیبانی    ۱۲۴
۲- نگهبانی :    ۱۲۵
پارکینگ :    ۱۲۶
تاسیسات    ۱۲۶
:    ۱۲۶
فضای سبز    ۱۲۶
فصل پنجم مطالعات و استانداردهای ابعاد و ضوابط  طراحی فضاها    ۱۳۰
قوائد فضای نشیمن در خانه و سالن اپرا    ۱۳۰
– آکوستیک و موسیقی    ۱۳۲
الف) صفات مثبت آکوستیکی    ۱۳۲
۲- وضوح:    ۱۳۳
۳- صمیمیمت:    ۱۳۴
۹- پخشایی :    ۱۳۷
۱۰- تعادل:    ۱۳۸
۱۲- ترکیب ارکستر:    ۱۳۸
۱۳- حاضر جوابی (فوریت پاسخ):    ۱۳۹
۱۴- بافت:    ۱۳۹
۱۵- آزادی از اکو (پژواک):    ۱۴۰
۱۶- آزادی از نوفه (صداهای ناخواسته):    ۱۴۰
جمع بندی کلی از صفات مثبت آکوسیتکی (غیروابسته):    ۱۴۱
ب) صفات منفی آکوستیکی:    ۱۴۱
۳- اعوجاج (واپیچش):    ۱۴۲
۴- جذب انتخابی صوت:    ۱۴۲
۵- اصوات تأثیرپذیرنده زنگ دار:    ۱۴۲
۶- انکسار آکوستیکی:    ۱۴۲
فصل ششم    ۱۴۴
فصل ششم    ۱۴۵
ایده    ۱۴۵
کانسپت طرح    ۱۴۸
معمــاری    ۱۴۹
برداشت اول :    ۱۵۰
معماری می تواند باعث ارتباط بین انسان و هستی اش شود …    ۱۵۰
بنای عمومی و رویکرد مدرن    ۱۵۰
برداشت دوم :    ۱۵۳
عبرت آموزی از انتزاع گرایی و کارکردگرایی معماری مدرن و تلاش برای خلق معنا درمعماری با توجه به بستر فرهنگی هر منطقه …    ۱۵۳
– نشانه شناسی    ۱۵۳
فضای وجودی    ۱۵۶
مرکز    ۱۵۷
– ارتباط مرکز و محور قائم    ۱۵۸
– محور    ۱۵۸
– حوزه    ۱۵۸
ایدئوگرام    ۱۵۹
دایره    ۱۶۰
شکل محیط    ۱۶۳
فصل هفتم    ۱۶۵
اقلیم و اطلاعات جغرافیایی محل قرارگیری    ۱۶۵
فصل هفتم    ۱۶۶
اقلیم و اطلاعات جغرافیایی محل قرارگیری    ۱۶۶
موقعیت و زوایای تابش خورشید    ۱۶۶
دما و رطوبت هوا    ۱۶۸
میزان بارش    ۱۷۰
) روزهای یخبدان    ۱۷۰
جدول خصوصیات جوی    ۱۷۱
تابش آفتاب    ۱۷۱
زوایای تابش دربالاترین و پایین ترین موقعیت سالانه خورشید    ۱۷۱
وزش باد    ۱۷۲
اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای باز:    ۱۷۴
اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای داخلی    ۱۷۵
جهت استقرار ساختمان و ورزش باد    ۱۷۶
مناسب ترین جهت استقرار    ۱۷۷
جهت گیری محورهای حرکتی    ۱۷۷
جهت گیری مناسب محورهای حرکتی در روزهای سرد سال    ۱۷۸
سایر موارد موثر    ۱۷۸
دمای فضاهای داخلی ساختمان خانه و سالن اپرا    ۱۷۹
موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای خانه و سالن اپرا  :    ۱۷۹
جلوگیری از اتلاف حرارت:    ۱۸۰
درزبندی کلیه پنجره ها ودرهای خارجی    ۱۸۱
جلوگیری از گرم شدن سالن در فصل گرم:    ۱۸۲
سایه بان :    ۱۸۲
مصالح ساختمانی:    ۱۸۳
.    ۱۸۴
نیازهای حرارتی خانه و سالن اپرا    ۱۸۴
مفاهیم اولیه در طراحی خانه و سالن اپرا    ۱۸۵
مفاهیم اولیه در طراحی خانه و سالن اپرا    ۱۸۵
فضا:    ۱۸۵
بخش خدمات فنی خانه و سالن اپرا    ۱۸۶
اهداف در طراحی رستوران در خانه و سالن اپرا :    ۱۸۷
فضای سبز:    ۱۸۹
سرویسهای بهداشتی:    ۱۹۰
فضاهای اداری:    ۱۹۲
رختکن:    ۱۹۳
آمفی خانه و سالن اپرا :    ۱۹۳
ورودی و خروجی سالن :    ۱۹۳
مشخصات راهروها    ۱۹۳
صندلی ها و نحوه انتظام آنها :    ۱۹۵
صحنه ی نمایش یا سن :    ۱۹۶
سطح صفحه نمایش:    ۱۹۸
آکوستیک و الکتروآکوستیک :    ۲۰۰
تاسیسات صوتی    ۲۰۲
اصول اساسی    ۲۰۴
اطلاعات جذب صدا برای مصالح ساختمانهای عمومی و مبلمان آنها    ۲۰۵
ضریب جذب صدا    ۲۰۵
طراحی تالارها ی اپرا    ۲۱۳
حجم :    ۲۱۳
فرم مجموعه :    ۲۱۴
فرم سقف :    ۲۱۶
پخشائی    ۲۱۸
فصل نهم    ۲۲۰
بررسی نمونه های تطبیقی موجود    ۲۲۰
فصل نهم    ۲۲۰
بررسی نمونه های تطبیقی موجود    ۲۲۰
نمونه های موردی خارجی    ۲۲۰
خانه اپرای سیدنی -Sydney Opera House    ۲۲۱
نام پروژه : parco della musica    ۲۳۷
نام پروژه : oslo opera house    ۲۴۰
خانه و سالن اپرا    ۲۴۲
کنسرت هال DR    ۲۵۰
مدرسه زولورین    ۲۵۳
مجموعه سن پائولو    ۲۵۵
ساختمان خانه و سالن اپرا وایلی    ۲۵۶
۴ – الف – Boston City Hall :    ۲۶۲
۴ – ب -Bouches – du – Rhone Town Hall ( Marseilles )  :    ۲۶۶
۴ – ج –Andre Malraux Cultural Center  ( خانه و سالن اپرا مدور ) :    ۲۷۱
Onjuku Town Hall :    ۲۷۷
خانه و سالن اپرا گتی در لس آنجلس    ۲۸۰
ب- خانه و سالن اپرا های بزرگ هنرهای ملی    ۲۸۰
نمونه های موردی ایرانی    ۲۸۱
تالار وحدت    ۲۸۱
سالن کنسرت برج میلاد    ۲۸۸
استودیو    ۲۸۹
سایر امکانات مرکز همایش ها    ۲۹۰
فصل دهم منابع و ماخذ    ۲۹۳
29000 تومان – دانلود

تعداد صفحات :295 صفحه
لینک کوتاه : http://motaleat.cad30ty.com/?p=518
نوشته شده در : فروردین ۹, ۱۳۹۵
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  طراحی خانه اپرا
قیمت : 29 هزار تومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
29000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *