×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com

بزرگترین فروشگاه مطالعات معماری

مرجع مطالعات و رساله های معماری

تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری

طراحی خانه اپرا

طراحی خانه اپرا
0

طراحی خانه اپرا

9000 تومان – دانلود

تقدیم به :    3
سپاسگزاری :    3
هیئت داوران    4
چکیده:    13
مقدمه:    15
موضوع تحقیق:    17
ضرورت تحقیق:    17
روش تحقیق:    17
اهداف:    17
فصل اول: مفاهیم واصول اولیه پروژه    19
شناخت موضوع فرهنگ:    19
1-1-تعریف فرهنگ :    19
1-2-ریشه واژه فرهنگ    20
1-3-کاربرد واژه فرهنگ    20
1-4-تعاریف مفهومی فرهنگ    21
1-4-1-تعاریف جنبه تشریحی    21
1-4-2-تعاریف جنبه تاریخی    21
1-5- فرهنگ، در زبان های اروپایی :    22
1-6- فرهنگ در زبان عربی :    22
هنر    24
مفهوم هنر    24
1-7-1-تعریف هنر    26
1-7-2- هنر و تنوع در تعاریف آن    26
1-7-3-هنر و دین:    26
پیدایش هنر    27
طبقه بندی هنرها    28
سلسله مراتب هنرها    28
ریشه های هنرهای مختلف    29
تشکل هنرهای مختلف    30
موسیقی:    30
فصل دوم مبانی نظری    32
خاستگاه نمایش  :    33
خانه و سالن اپرا مدرن و معماری تحول یافته از آن :    35
سیر تحولی نمایش و تالارهای نمایش در ایران :    37
نتیجه گیری :    37
موسیقی    38
تعاریف    38
تعریف موسیقی ( موسیقی هنر بیان احساسات بوسیله صداهاست )    42
موسیقی چیست ؟    42
نت چیست ؟    42
ارکان موسیقی :    42
1ـ ضرب یا ریتم    43
2ـ ملودی یا لحن    43
3ـ هارونی یا هماهنگی    43
فرم موسیقی:    44
عوامل اجرایی موسیقی    45
الف) صدای انسانی :    45
ب) سازها :    46
فرم های اجرای موسیقی    47
الف) موسیقی آوازی :    47
1ـ موسیقی مذهبی و موسیقی آئینی:    48
2ـ تصنیف:    48
اپرا چیست؟    49
تعریف لغوی اپرا    49
تاریخچه اپرا    49
2-3- ریشه‌های موسیقی سنتی ایران و فضای لازم برای اجرای آن    52
الف) آوازهای مذهبی:    53
ب) موسیقی فولکوریک ایران:    53
3-3- موسیقی ایران در طول تاریخ    54
تاریخچه ارکستر سمفونیک ایران:    58
اهمیت موسیقی اصیل    60
فواید جسمی و روحی موسیقی    60
فواید احساسی اپرا    60
ب) موسیقی سازی :    61
ج) موسیقی الکترونیک :    62
تعداد نوازندگان ارکستر اپرا    63
6-2-نتیجه گیری    64
ریشه های مو سیقی بین المللی و فضای لازم برای آن :    64
فصول مشترک معماری و موسیقی    65
1- اشتراکات و پیوندهای موسیقی و معماری    65
جدول همسانی و پیوندهای موسیقی و معماری    67
فصل سوم: مطالعات کالبدی    70
فصل سوم: مطالعات کالبدی    71
شناخت مخاطب و محل قرارگیری پروژه:    71
نتیجه گیری :    74
محدوده سایت    75
جهت حرکت باد نامطلوب زمستانی    75
فصل چهارم : برنامه فیزیکی و عملکردی  فضاهای مجموعه    79
طراحی معماری خانه و سالن اپرا    79
ورودی سالن اپرا:    79
.سالن انتظار (سرسرا:    79
سرویس های بهداشتی خانه و سالن اپرا    80
آکوستیک در تالار و سالنهای اپرا    82
فضای گروه موسیقی    84
.    85
کتاب خانه سالن  اپرا    86
قرائتخانه:    87
کلیات و اصول اولیه:    87
ظرفیت کتابخانه:    87
تنوع و وسعت مجموعه کتب و منابع :    87
مرکز خدمات اداری- فنی و پشتیبانی :    88
اداری خانه و سالن اپرا    89
پژوهشی سالن  اپرا    89
آموزشی سالن  اپرا    89
انبار سالن  اپرا    90
پارکینگ سالن  اپرا    90
تاسیسات خانه و سالن اپرا    90
نکاتی در باب معماری خانه و سالن اپرا    91
عرصه بندی کل مجموعه خانه و سالن اپرا    93
ضوابط گنجایشی سالنهای خانه اپرا :    93
اندازه خانه اپرا :    93
– تنوع اجراها :    94
– عرصه فرهنگی ( استانداردها – جزء فضاها ) :    95
خانه اپرا ( استانداردها ) :    95
آکوستیک :    95
آشنایی با استانداردهای فضایی پروژه    96
بخش اداری :    97
فضاهای آموزش نظری :    98
سالن اجتماعات :    98
راهروها :    100
2- دکوراتیو    100
سرسرا یا لابی :    100
اتاق رختکن (تنفس اجرا کنندگان    101
اتاق سخنرانی    101
ایمنی از حریق    101
اتاق پروژکتور و ملحقات آن :    101
کتابسالن :    102
گالری‌ها    103
نورپردازی گالری‌ها    103
ب) نورپردازی جانبی (افقی    104
ج) نورپردازی مصنوعی    104
حرکت و دسترسی گالری‌ها :    105
استاندارد تنظیم شرایط محیطی    105
آکوستیک    105
حریق    105
رستوران :    105
ضرورت وجود نمایشگاه    106
رویکرد اصلی:    106
ضوابط طراحی    107
ضوابط و آیین نامه ها:    107
استاندارد ورودیها – خروجیها    107
استانداردهای صندلیها    108
ابعاد کمینه برای صندلیها    109
جایگاه نشستن خانه و سالن اپرا  و کنسرت    109
فصل پنجم    110
برنامه عملکردی و فیزیکی    110
برنامه عملکردی و فیزیکی خانه و سالن اپرا    111
– خدمات پشتیبانی    111
خلاصه برنامه فیزیکی پروژه سالن اپرا    111
فضاهای مورد نیاز برای خانه و سالن اپرا    111
بررسی سرانه ها، متراژفضاها    113
عملکردهای اصلی مجموعه عبارتند از    119
عرصه معرفی    120
1-گالری ها خانه و سالن اپرا    120
خانه و سالن اپرا (سالن چند منظوره)    121
عرصه اداری خانه و سالن اپرا    121
حوزه ریاست خانه و سالن اپرا    122
حوزه معاونت اداری و مالی    122
عرصه پژوهشی    122
حوزه پژوهشی علمی    123
حوزه پژوهشی نظری    123
عرصه آموزشی    123
عرصه خدمات رفاهی و عمومی    123
رستوران یا چای سالن :    124
2- فروشگاه صنایع دستی    124
عرصه خدمات پشتیبانی    124
2- نگهبانی :    125
پارکینگ :    126
تاسیسات    126
:    126
فضای سبز    126
فصل پنجم مطالعات و استانداردهای ابعاد و ضوابط  طراحی فضاها    130
قوائد فضای نشیمن در خانه و سالن اپرا    130
– آکوستیک و موسیقی    132
الف) صفات مثبت آکوستیکی    132
2- وضوح:    133
3- صمیمیمت:    134
9- پخشایی :    137
10- تعادل:    138
12- ترکیب ارکستر:    138
13- حاضر جوابی (فوریت پاسخ):    139
14- بافت:    139
15- آزادی از اکو (پژواک):    140
16- آزادی از نوفه (صداهای ناخواسته):    140
جمع بندی کلی از صفات مثبت آکوسیتکی (غیروابسته):    141
ب) صفات منفی آکوستیکی:    141
3- اعوجاج (واپیچش):    142
4- جذب انتخابی صوت:    142
5- اصوات تأثیرپذیرنده زنگ دار:    142
6- انکسار آکوستیکی:    142
فصل ششم    144
فصل ششم    145
ایده    145
کانسپت طرح    148
معمــاری    149
برداشت اول :    150
معماری می تواند باعث ارتباط بین انسان و هستی اش شود …    150
بنای عمومی و رویکرد مدرن    150
برداشت دوم :    153
عبرت آموزی از انتزاع گرایی و کارکردگرایی معماری مدرن و تلاش برای خلق معنا درمعماری با توجه به بستر فرهنگی هر منطقه …    153
– نشانه شناسی    153
فضای وجودی    156
مرکز    157
– ارتباط مرکز و محور قائم    158
– محور    158
– حوزه    158
ایدئوگرام    159
دایره    160
شکل محیط    163
فصل هفتم    165
اقلیم و اطلاعات جغرافیایی محل قرارگیری    165
فصل هفتم    166
اقلیم و اطلاعات جغرافیایی محل قرارگیری    166
موقعیت و زوایای تابش خورشید    166
دما و رطوبت هوا    168
میزان بارش    170
) روزهای یخبدان    170
جدول خصوصیات جوی    171
تابش آفتاب    171
زوایای تابش دربالاترین و پایین ترین موقعیت سالانه خورشید    171
وزش باد    172
اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای باز:    174
اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای داخلی    175
جهت استقرار ساختمان و ورزش باد    176
مناسب ترین جهت استقرار    177
جهت گیری محورهای حرکتی    177
جهت گیری مناسب محورهای حرکتی در روزهای سرد سال    178
سایر موارد موثر    178
دمای فضاهای داخلی ساختمان خانه و سالن اپرا    179
موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای خانه و سالن اپرا  :    179
جلوگیری از اتلاف حرارت:    180
درزبندی کلیه پنجره ها ودرهای خارجی    181
جلوگیری از گرم شدن سالن در فصل گرم:    182
سایه بان :    182
مصالح ساختمانی:    183
.    184
نیازهای حرارتی خانه و سالن اپرا    184
مفاهیم اولیه در طراحی خانه و سالن اپرا    185
مفاهیم اولیه در طراحی خانه و سالن اپرا    185
فضا:    185
بخش خدمات فنی خانه و سالن اپرا    186
اهداف در طراحی رستوران در خانه و سالن اپرا :    187
فضای سبز:    189
سرویسهای بهداشتی:    190
فضاهای اداری:    192
رختکن:    193
آمفی خانه و سالن اپرا :    193
ورودی و خروجی سالن :    193
مشخصات راهروها    193
صندلی ها و نحوه انتظام آنها :    195
صحنه ی نمایش یا سن :    196
سطح صفحه نمایش:    198
آکوستیک و الکتروآکوستیک :    200
تاسیسات صوتی    202
اصول اساسی    204
اطلاعات جذب صدا برای مصالح ساختمانهای عمومی و مبلمان آنها    205
ضریب جذب صدا    205
طراحی تالارها ی اپرا    213
حجم :    213
فرم مجموعه :    214
فرم سقف :    216
پخشائی    218
فصل نهم    220
بررسی نمونه های تطبیقی موجود    220
فصل نهم    220
بررسی نمونه های تطبیقی موجود    220
نمونه های موردی خارجی    220
خانه اپرای سیدنی -Sydney Opera House    221
نام پروژه : parco della musica    237
نام پروژه : oslo opera house    240
خانه و سالن اپرا    242
کنسرت هال DR    250
مدرسه زولورین    253
مجموعه سن پائولو    255
ساختمان خانه و سالن اپرا وایلی    256
4 – الف – Boston City Hall :    262
4 – ب -Bouches – du – Rhone Town Hall ( Marseilles )  :    266
4 – ج –Andre Malraux Cultural Center  ( خانه و سالن اپرا مدور ) :    271
Onjuku Town Hall :    277
خانه و سالن اپرا گتی در لس آنجلس    280
ب- خانه و سالن اپرا های بزرگ هنرهای ملی    280
نمونه های موردی ایرانی    281
تالار وحدت    281
سالن کنسرت برج میلاد    288
استودیو    289
سایر امکانات مرکز همایش ها    290
فصل دهم منابع و ماخذ    293
9000 تومان – دانلود

تعداد صفحات :295 صفحه
لینک کوتاه : http://motaleat.cad30ty.com/?p=518
نوشته شده در : ۱۳۹۵-۰۱-۰۸
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  طراحی خانه اپرا
قیمت : 9 هزار تومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
9000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 7 =

کرمانشاه تسلیت