×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com

بزرگترین فروشگاه مطالعات معماری

مرجع مطالعات و رساله های معماری

تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری

دانلود مطالعات پایانه دریایی

دانلود مطالعات پایانه دریایی
0

دانلود مطالعات پایانه دریایی

7000 تومان – دانلود

Contents
پایانه دریایی    2
تقدیم به :    3
سپاسگزاری :    3
هیئت داوران    4
پیشگفتار    14
انگیزه انتخاب موضوع    16
چکیده    19
سفر و توریسم    21
1– 1–  سفر:    21
1– 1– 1– تاریخ سفر:
1–2–2–1– رویکرد اقتصادی و سیاسی :    25
1–2–2–2– دیدگاه کارکردی:    26
1–2–3– اهمیت برنامه ریزی توریسم و توسعه پایدار:    27
1–2–4–  سفروعوامل انگیزشی:    28
1– 2– 4– 1–  انگیزه های قومی:    29
1–2–4–2– انگیزه های هنری:    29
1–2–4–3– انگیزه های تاریخی:    30
1-2-4-4- انگیزه های طبیعت گرا:    30
1-2–4–6– انگیزه های کاری:    31
1–2-5– تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری بر مقاصد توریستی:    31
1–2–5–1– آثاراقتصادی توریسم:    31
1–2–5–2– آثار منفی اقتصادی توریسم:    33
1–2–5–3– تاثیرات محیطی توریسم:    34
1–2–5–4– اثرات منفی زیست محیطی توریسم:    35
1–2–5–5– اثار فرهنگی–اجتماعی توریسم:    36
1–2–5–6–  آثار منفی فرهنگی–اجتماعی توریسم:    37
1–2–6– تورسم در استان گیلان:    39
گردشگری  (Tourism )    42
2-1- اشکال گردشگری:    42
2-2- دیدار کنندگان بین المللی:    43
2-2-1- بازدید کننده بومی  (Domestic visitor):    43
2-2-2- دیدار کننده براساس اشکال گردشگری:    44
2-3- گردشگری در ایران:    45
2-3-1- تنوع عوامل ومناظر طبیعی ایران:    46
2-3-2- حوزه های تاریخی–فرهنگی گردشگری درایران:    47
2-3-3- جاذبه ها وزمینه های هنری:    48
آب    49
3-1- آب و ادیان:    50
3-2- آب از دیدگاه قرآن:    51
4-1- آب منشأ حیات:    53
4-2- دریای خزر:    56
4-2-1- مشخصات فیزیکی و جغرافیایی آن:    56
4-2-2- مرداب انزلی:    56
4-2-3-  موقعیت تاریخی و جغرافیایی دریای خزر و تاثیرات حمل و نقل دریایی در اقتصاد و بافت اجتماعی شمال ایران:    57
4-2-4-  وضعیت اقتصادی دریای خزر:    58
4-2-4-1-  وضعیت و اهمیت اقتصادی:    58
4-2-4-2-  دریای خزر و منابع ثروت:    59
4-2-4-3- دریای خزر و امکانات بالقوه آن:    60
حمل ونقل دریایی    63
5-8- حمل و نقل دریایی و مشکلات پیرامونی:    69
5-9- گشودن معابر دریای طلسم شده در بستر تاریخ:    71

مشخصات حمل و نقل دریایی:    80
6-3- قدرت حمل شناورها:    81
6-3-1- منظم بودن سرویس:    81
6-3-2- ایمنی:    82
6-3-3- حمل و نقل بار دریایی:    83
6-3-4- اجناس :    83
6-4- وسایل ترابری دریایی:    84
چند نمونه از کشتی ها    85
6-5- شناخت وسایل ترابری دریایی و کشتی رانی:    86
6-5-1- مشخصات فیزیکی شناورها (قسمتهای متشکله):    86
6-6- تیپ شناسی:    87
3- نسل سوم : تیپ اقماری  satellite    88
4- نسل چهارم : سیستم خطی    89
6-9-3- معیار و ضوابط طراحی (ضوابط کلی برای ارزشیابی برنامه ریزی طراحی های اولیه):    94
6-10- مراحل طراحی پایانه:    94
6-11- خصوصیات بین المللی بودن کشتی رانی:    96
6-12- اتحادیه کشتی رانی کشورهای اسلامی  :(isa)    97
6-12-1- اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها  (iaph):    97
6-12-2- اتحادیه بین المللی چراغ های دریایی  (Iala):    98
7-5-2- عوامل موثر در معماری بومی گیلان:    103
7-5-3- عوامل طبیعی و جغرافیایی:    104
7-5-4- عوامل اقتصادی ومعیشتی    105
7-5-4-1 عوامل فرهنگی و اجتماعی:    105
7-5-5- مصالح و فنون ساختمانی:    106
7-5-6- الگوهای معماری بومی گیلان:    107
7-5-7- ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان:    110
8-1- مختصات استان گیلان:    116
جغرافیای طبیعی گیلان: 8-1-2-    119
8-2- رودها و منابع آبی مهم:    121
8-3- انسان در سواحل دریای خزر(تاریخ استقرار گیلان)    121
پراکندگی جغرافیایی جمعیت در نقاط روستایی و شهری    122
8-3-1- نژاد مردمان ساکن گیلان:    123
8-3-2- صنعت:    124
8-3-3- صنایع دستی:    125
8-3-4- دستبافی (نساجی سنتی):    125
طراحی سنتی و حصیر بافی: 8-3-5-نگارگری    125
8-3-6- گلیم بافی:    126
8-3-7- جاجیم بافی:    126
8-4- آیین‌های گیلانی:    127
کشوری: گیلان در تقسیمات    128
8-5- شهرستان رشت:    129
8-5-1-  شهرستان لاهیجان:    129
8-5-2- شهرستان لنگرود:    130
8-5-3- شهرستان رودسر:    130
8-5-4- شهرستان تالش:    131
9-1-  جغرافیای طبیعی و اقلیمی گیلان:    138
9-1-1-  مساحت و موقعیت استان گیلان:    138
9-1-3- ارتفاعات گیلان:    139
9-1-4- آب و هوای استان گیلان:    139
9-2-  گونه های آب وهوایی استان گیلان:    139
9-2-1-  در استان گیلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخیص است:    139
9-2-2-  سه جریان هوایی منطقه ای که موجب بارش در گیلان می شوند:    140
9-2-3-  خاک های گیلان :    141
9-3-  جغرافیای انسانی استان گیلان:    143
9-3-1-  جمعیت استان گیلان:    143
9-3-2-  فعالیتهای اقتصادی در استان گیلان:    143
تاریخ انزلی    144
10-1-  پیدایش انزلی:    144
10-2- سطح انزلی به تفکیک نوع خاکی:    145
10-2-1-  بندر انزلی و توسعه:    146
10-2-2-  وجه تسمیه انزلی:    148
10-3-  نقش انزلی در تاریخ نوین گیلان:    149
10-3-1- جاذبه های گردشگری در بندر انزلی:    152
10-3-2-  جاذبه های طبیعی:    153
10-3-3-  جاذبه تاریخی و یادمانی:    153
10-3-4-  جاذبه های زیارتی:    154
10-3-5-  جاذبه های اقتصادی:    154
10-4- بررسی ظرفیهای پذیرش توریست در بندر انزلی:    154
1 –  ساماندهی توریسم پیش از انقلاب اسلامی:    154
ساماندهی توریسم بندر انزلی بعد از انقلاب اسلامی :    155
جغرافیای طبیعی و اقلیمی بندر انزلی    157
11-1- موقعیت استانی بندر انزلی:    158
11-1-1- خصوصیات اقلیمی شهرستان بندر انزلی:    158
11-1-2- بارندگی :    159
11-1-3- رطوبت    159
11-1-5-  باد .    159
11-1-6-  باد در باورداشت مردم    160
11-1-7 خصوصیات تابش:    161
11-2-  طبقه بندی اقلیمی:    161
11-2-1- ویژگی اقلیمی احساس آسایش:    162
11-3- زمین شناسی و ساختار بندر انزلی:    163
بندر انزلی    164
12-1-1- جمعیت در بندر انزلی:    168
12-1-2- ترکیب سنی و نسبت جنسی:    169
12-1-2- نیروی انسانی و اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی:    169
12-2- ساختارهای اقتصادی بندرانزلی:    170
12-2-1- تولیدات گیاهی و جانوری:    170
12-2-2- معادن و صنایع:    171
12-2-3- صنایع دستی:    171
12-2-4- بندرگاه و گمرک:    172
12-2-5- گردشگری:    172
12-3- اقتصادی بندر انزلی:    173
12-3-1- ویژگی های عمومی شهرستان بندر انزلی:    173
12-4- ویژگی اقتصادی و نقش بندر انزلی در عملکرد بنادر کشور:    179
12-5- صادرات:    185
12-6- عملکرد مالی و بیلان سالانه بندر انزلی:    190
12-7- بررسی اقتصادی کشورهای همسایه و همجوار دریای خزر:    193
12-7-1- فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی:    193
12-8- کشورهای مستقل مشترک المنافع  (cis):    195
12-8-1- جمهوری آذربایجان:    197
12-8-2- روسیه:    207
12-8-3- جمهوری ترکمنستان:    213
12-8-4- جمهوری قزاقستان:    219
12-9 تحولات اقتصادی ایران و بازرگانی خارجی در سالهای اخیر:    221
12-9-1- مبادلات بازرگانی ایران و سهم کشورهای همسایه در دریای خزر:    221
12-10- شناخت مبادی و مقاصد:    223
12-11- شبکه های ارتباطی دریائی:    226
12-11-1 – پیش بینی آینده:    228
12-12- تاریخچه راههای ارتباط:    230
12-12-1- انسان و راه:    230
12-12-2- ایران باستان و حرکت:    231
12-12-3- اروپا و ابتدای تکاپو:    232
12-13- انسان و راه آبی:    232
12-14- ایران و توسعه مسیرهای دریایی:    233
12-14-1- تاریخ کشتیرانی و حمل و نقل دریایی ایرانیان:    233
13-7-2- پیچیدگی:    259
13-7-3- بی بازگشت :    259
13-7-4- ارتباط:    260
ترمینال دریایی  hamburg /  اثر  William alsop & stormer    262
13-8- ترمینال مسافر بری  harumi  و tokyo /  اثر  ua &minoru  takeyama    265
13-9- پایانه ساکای میناتوشی:    266
13-10- شبیه سازی دریایی روتردام ، هلند 1995    267
الگوهای طراحی    268
14-1- مقدمه:    268
14-1-1- بنادر و نظریه انتقال به خارج شهر:    268
14-2- ترمینالها و ملزومات طراحی:    269
14-3- عنصر عمده در ترمینال مسافربری دریایی:    271
14-3-1- نقش یکسری از ترمینال:    271
14-3-2- سطوح عملکرد و فعالیتهای وابسته در ترمینال:    272
14-3-3- الگوی نموداری ترمینال مسافربری:    275
الگوی طراحی پایانه مسافری دریایی    275
دسته بندی فضاهای تشکیل دهنده پایانه دریایی    275
14-3-4- ورودی ها وخروجی ها:    275
14-3-5- پارکینگ ها:    276
14-3-6-  محوطه سازی سایت:    276
14-3-7- فضاهای مورد نیاز برای طی مسیر مسافران:    276
14-3-8-  فضاهای خدماتی رفاهی مسافران:    278
14-3-9- فضاهای مکمل فضاهای رفاهی:    278
14-3-10- بخش تسهیلات شهروندان:    279

15-6-1- وضع موجود:    296
15-6-2- اسکله ها:    296
15-6-3- تجهیزات:    297
15-6-4- معابر و انبارهای باز:    297
15-7- ساختمان ها:    299
15-8- موقعیت طرح:    300
15-9- دسترسی به سایت:    301
15-9-1- مجاورتها:    303
15-9-2- وزش باد:    304
منابع وماخذ

7000 تومان – دانلود
تعداد صفحات :304 صفحه
لینک کوتاه : http://motaleat.cad30ty.com/?p=1038
نوشته شده در : ۱۳۹۵-۰۱-۱۸
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  دانلود مطالعات پایانه دریایی
قیمت : 7 هزارتومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
7000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + نه =

کرمانشاه تسلیت