×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com

بزرگترین فروشگاه مطالعات معماری

مرجع مطالعات و رساله های معماری

تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری

دانلود مطالعات پایانه دریایی

دانلود مطالعات پایانه دریایی
0

دانلود مطالعات پایانه دریایی

12000 تومان – دانلود

Contents
پایانه دریایی    ۲
تقدیم به :    ۳
سپاسگزاری :    ۳
هیئت داوران    ۴
پیشگفتار    ۱۴
انگیزه انتخاب موضوع    ۱۶
چکیده    ۱۹
سفر و توریسم    ۲۱
۱– ۱–  سفر:    ۲۱
۱– ۱– ۱– تاریخ سفر:
۱–۲–۲–۱– رویکرد اقتصادی و سیاسی :    ۲۵
۱–۲–۲–۲– دیدگاه کارکردی:    ۲۶
۱–۲–۳– اهمیت برنامه ریزی توریسم و توسعه پایدار:    ۲۷
۱–۲–۴–  سفروعوامل انگیزشی:    ۲۸
۱– ۲– ۴– ۱–  انگیزه های قومی:    ۲۹
۱–۲–۴–۲– انگیزه های هنری:    ۲۹
۱–۲–۴–۳– انگیزه های تاریخی:    ۳۰
۱-۲-۴-۴- انگیزه های طبیعت گرا:    ۳۰
۱-۲–۴–۶– انگیزه های کاری:    ۳۱
۱–۲-۵– تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری بر مقاصد توریستی:    ۳۱
۱–۲–۵–۱– آثاراقتصادی توریسم:    ۳۱
۱–۲–۵–۲– آثار منفی اقتصادی توریسم:    ۳۳
۱–۲–۵–۳– تاثیرات محیطی توریسم:    ۳۴
۱–۲–۵–۴– اثرات منفی زیست محیطی توریسم:    ۳۵
۱–۲–۵–۵– اثار فرهنگی–اجتماعی توریسم:    ۳۶
۱–۲–۵–۶–  آثار منفی فرهنگی–اجتماعی توریسم:    ۳۷
۱–۲–۶– تورسم در استان گیلان:    ۳۹
گردشگری  (Tourism )    ۴۲
۲-۱- اشکال گردشگری:    ۴۲
۲-۲- دیدار کنندگان بین المللی:    ۴۳
۲-۲-۱- بازدید کننده بومی  (Domestic visitor):    ۴۳
۲-۲-۲- دیدار کننده براساس اشکال گردشگری:    ۴۴
۲-۳- گردشگری در ایران:    ۴۵
۲-۳-۱- تنوع عوامل ومناظر طبیعی ایران:    ۴۶
۲-۳-۲- حوزه های تاریخی–فرهنگی گردشگری درایران:    ۴۷
۲-۳-۳- جاذبه ها وزمینه های هنری:    ۴۸
آب    ۴۹
۳-۱- آب و ادیان:    ۵۰
۳-۲- آب از دیدگاه قرآن:    ۵۱
۴-۱- آب منشأ حیات:    ۵۳
۴-۲- دریای خزر:    ۵۶
۴-۲-۱- مشخصات فیزیکی و جغرافیایی آن:    ۵۶
۴-۲-۲- مرداب انزلی:    ۵۶
۴-۲-۳-  موقعیت تاریخی و جغرافیایی دریای خزر و تاثیرات حمل و نقل دریایی در اقتصاد و بافت اجتماعی شمال ایران:    ۵۷
۴-۲-۴-  وضعیت اقتصادی دریای خزر:    ۵۸
۴-۲-۴-۱-  وضعیت و اهمیت اقتصادی:    ۵۸
۴-۲-۴-۲-  دریای خزر و منابع ثروت:    ۵۹
۴-۲-۴-۳- دریای خزر و امکانات بالقوه آن:    ۶۰
حمل ونقل دریایی    ۶۳
۵-۸- حمل و نقل دریایی و مشکلات پیرامونی:    ۶۹
۵-۹- گشودن معابر دریای طلسم شده در بستر تاریخ:    ۷۱

مشخصات حمل و نقل دریایی:    ۸۰
۶-۳- قدرت حمل شناورها:    ۸۱
۶-۳-۱- منظم بودن سرویس:    ۸۱
۶-۳-۲- ایمنی:    ۸۲
۶-۳-۳- حمل و نقل بار دریایی:    ۸۳
۶-۳-۴- اجناس :    ۸۳
۶-۴- وسایل ترابری دریایی:    ۸۴
چند نمونه از کشتی ها    ۸۵
۶-۵- شناخت وسایل ترابری دریایی و کشتی رانی:    ۸۶
۶-۵-۱- مشخصات فیزیکی شناورها (قسمتهای متشکله):    ۸۶
۶-۶- تیپ شناسی:    ۸۷
۳- نسل سوم : تیپ اقماری  satellite    ۸۸
۴- نسل چهارم : سیستم خطی    ۸۹
۶-۹-۳- معیار و ضوابط طراحی (ضوابط کلی برای ارزشیابی برنامه ریزی طراحی های اولیه):    ۹۴
۶-۱۰- مراحل طراحی پایانه:    ۹۴
۶-۱۱- خصوصیات بین المللی بودن کشتی رانی:    ۹۶
۶-۱۲- اتحادیه کشتی رانی کشورهای اسلامی  :(isa)    ۹۷
۶-۱۲-۱- اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها  (iaph):    ۹۷
۶-۱۲-۲- اتحادیه بین المللی چراغ های دریایی  (Iala):    ۹۸
۷-۵-۲- عوامل موثر در معماری بومی گیلان:    ۱۰۳
۷-۵-۳- عوامل طبیعی و جغرافیایی:    ۱۰۴
۷-۵-۴- عوامل اقتصادی ومعیشتی    ۱۰۵
۷-۵-۴-۱ عوامل فرهنگی و اجتماعی:    ۱۰۵
۷-۵-۵- مصالح و فنون ساختمانی:    ۱۰۶
۷-۵-۶- الگوهای معماری بومی گیلان:    ۱۰۷
۷-۵-۷- ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان:    ۱۱۰
۸-۱- مختصات استان گیلان:    ۱۱۶
جغرافیای طبیعی گیلان: ۸-۱-۲-    ۱۱۹
۸-۲- رودها و منابع آبی مهم:    ۱۲۱
۸-۳- انسان در سواحل دریای خزر(تاریخ استقرار گیلان)    ۱۲۱
پراکندگی جغرافیایی جمعیت در نقاط روستایی و شهری    ۱۲۲
۸-۳-۱- نژاد مردمان ساکن گیلان:    ۱۲۳
۸-۳-۲- صنعت:    ۱۲۴
۸-۳-۳- صنایع دستی:    ۱۲۵
۸-۳-۴- دستبافی (نساجی سنتی):    ۱۲۵
طراحی سنتی و حصیر بافی: ۸-۳-۵-نگارگری    ۱۲۵
۸-۳-۶- گلیم بافی:    ۱۲۶
۸-۳-۷- جاجیم بافی:    ۱۲۶
۸-۴- آیین‌های گیلانی:    ۱۲۷
کشوری: گیلان در تقسیمات    ۱۲۸
۸-۵- شهرستان رشت:    ۱۲۹
۸-۵-۱-  شهرستان لاهیجان:    ۱۲۹
۸-۵-۲- شهرستان لنگرود:    ۱۳۰
۸-۵-۳- شهرستان رودسر:    ۱۳۰
۸-۵-۴- شهرستان تالش:    ۱۳۱
۹-۱-  جغرافیای طبیعی و اقلیمی گیلان:    ۱۳۸
۹-۱-۱-  مساحت و موقعیت استان گیلان:    ۱۳۸
۹-۱-۳- ارتفاعات گیلان:    ۱۳۹
۹-۱-۴- آب و هوای استان گیلان:    ۱۳۹
۹-۲-  گونه های آب وهوایی استان گیلان:    ۱۳۹
۹-۲-۱-  در استان گیلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخیص است:    ۱۳۹
۹-۲-۲-  سه جریان هوایی منطقه ای که موجب بارش در گیلان می شوند:    ۱۴۰
۹-۲-۳-  خاک های گیلان :    ۱۴۱
۹-۳-  جغرافیای انسانی استان گیلان:    ۱۴۳
۹-۳-۱-  جمعیت استان گیلان:    ۱۴۳
۹-۳-۲-  فعالیتهای اقتصادی در استان گیلان:    ۱۴۳
تاریخ انزلی    ۱۴۴
۱۰-۱-  پیدایش انزلی:    ۱۴۴
۱۰-۲- سطح انزلی به تفکیک نوع خاکی:    ۱۴۵
۱۰-۲-۱-  بندر انزلی و توسعه:    ۱۴۶
۱۰-۲-۲-  وجه تسمیه انزلی:    ۱۴۸
۱۰-۳-  نقش انزلی در تاریخ نوین گیلان:    ۱۴۹
۱۰-۳-۱- جاذبه های گردشگری در بندر انزلی:    ۱۵۲
۱۰-۳-۲-  جاذبه های طبیعی:    ۱۵۳
۱۰-۳-۳-  جاذبه تاریخی و یادمانی:    ۱۵۳
۱۰-۳-۴-  جاذبه های زیارتی:    ۱۵۴
۱۰-۳-۵-  جاذبه های اقتصادی:    ۱۵۴
۱۰-۴- بررسی ظرفیهای پذیرش توریست در بندر انزلی:    ۱۵۴
۱ –  ساماندهی توریسم پیش از انقلاب اسلامی:    ۱۵۴
ساماندهی توریسم بندر انزلی بعد از انقلاب اسلامی :    ۱۵۵
جغرافیای طبیعی و اقلیمی بندر انزلی    ۱۵۷
۱۱-۱- موقعیت استانی بندر انزلی:    ۱۵۸
۱۱-۱-۱- خصوصیات اقلیمی شهرستان بندر انزلی:    ۱۵۸
۱۱-۱-۲- بارندگی :    ۱۵۹
۱۱-۱-۳- رطوبت    ۱۵۹
۱۱-۱-۵-  باد .    ۱۵۹
۱۱-۱-۶-  باد در باورداشت مردم    ۱۶۰
۱۱-۱-۷ خصوصیات تابش:    ۱۶۱
۱۱-۲-  طبقه بندی اقلیمی:    ۱۶۱
۱۱-۲-۱- ویژگی اقلیمی احساس آسایش:    ۱۶۲
۱۱-۳- زمین شناسی و ساختار بندر انزلی:    ۱۶۳
بندر انزلی    ۱۶۴
۱۲-۱-۱- جمعیت در بندر انزلی:    ۱۶۸
۱۲-۱-۲- ترکیب سنی و نسبت جنسی:    ۱۶۹
۱۲-۱-۲- نیروی انسانی و اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی:    ۱۶۹
۱۲-۲- ساختارهای اقتصادی بندرانزلی:    ۱۷۰
۱۲-۲-۱- تولیدات گیاهی و جانوری:    ۱۷۰
۱۲-۲-۲- معادن و صنایع:    ۱۷۱
۱۲-۲-۳- صنایع دستی:    ۱۷۱
۱۲-۲-۴- بندرگاه و گمرک:    ۱۷۲
۱۲-۲-۵- گردشگری:    ۱۷۲
۱۲-۳- اقتصادی بندر انزلی:    ۱۷۳
۱۲-۳-۱- ویژگی های عمومی شهرستان بندر انزلی:    ۱۷۳
۱۲-۴- ویژگی اقتصادی و نقش بندر انزلی در عملکرد بنادر کشور:    ۱۷۹
۱۲-۵- صادرات:    ۱۸۵
۱۲-۶- عملکرد مالی و بیلان سالانه بندر انزلی:    ۱۹۰
۱۲-۷- بررسی اقتصادی کشورهای همسایه و همجوار دریای خزر:    ۱۹۳
۱۲-۷-۱- فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی:    ۱۹۳
۱۲-۸- کشورهای مستقل مشترک المنافع  (cis):    ۱۹۵
۱۲-۸-۱- جمهوری آذربایجان:    ۱۹۷
۱۲-۸-۲- روسیه:    ۲۰۷
۱۲-۸-۳- جمهوری ترکمنستان:    ۲۱۳
۱۲-۸-۴- جمهوری قزاقستان:    ۲۱۹
۱۲-۹ تحولات اقتصادی ایران و بازرگانی خارجی در سالهای اخیر:    ۲۲۱
۱۲-۹-۱- مبادلات بازرگانی ایران و سهم کشورهای همسایه در دریای خزر:    ۲۲۱
۱۲-۱۰- شناخت مبادی و مقاصد:    ۲۲۳
۱۲-۱۱- شبکه های ارتباطی دریائی:    ۲۲۶
۱۲-۱۱-۱ – پیش بینی آینده:    ۲۲۸
۱۲-۱۲- تاریخچه راههای ارتباط:    ۲۳۰
۱۲-۱۲-۱- انسان و راه:    ۲۳۰
۱۲-۱۲-۲- ایران باستان و حرکت:    ۲۳۱
۱۲-۱۲-۳- اروپا و ابتدای تکاپو:    ۲۳۲
۱۲-۱۳- انسان و راه آبی:    ۲۳۲
۱۲-۱۴- ایران و توسعه مسیرهای دریایی:    ۲۳۳
۱۲-۱۴-۱- تاریخ کشتیرانی و حمل و نقل دریایی ایرانیان:    ۲۳۳
۱۳-۷-۲- پیچیدگی:    ۲۵۹
۱۳-۷-۳- بی بازگشت :    ۲۵۹
۱۳-۷-۴- ارتباط:    ۲۶۰
ترمینال دریایی  hamburg /  اثر  William alsop & stormer    ۲۶۲
۱۳-۸- ترمینال مسافر بری  harumi  و tokyo /  اثر  ua &minoru  takeyama    ۲۶۵
۱۳-۹- پایانه ساکای میناتوشی:    ۲۶۶
۱۳-۱۰- شبیه سازی دریایی روتردام ، هلند ۱۹۹۵    ۲۶۷
الگوهای طراحی    ۲۶۸
۱۴-۱- مقدمه:    ۲۶۸
۱۴-۱-۱- بنادر و نظریه انتقال به خارج شهر:    ۲۶۸
۱۴-۲- ترمینالها و ملزومات طراحی:    ۲۶۹
۱۴-۳- عنصر عمده در ترمینال مسافربری دریایی:    ۲۷۱
۱۴-۳-۱- نقش یکسری از ترمینال:    ۲۷۱
۱۴-۳-۲- سطوح عملکرد و فعالیتهای وابسته در ترمینال:    ۲۷۲
۱۴-۳-۳- الگوی نموداری ترمینال مسافربری:    ۲۷۵
الگوی طراحی پایانه مسافری دریایی    ۲۷۵
دسته بندی فضاهای تشکیل دهنده پایانه دریایی    ۲۷۵
۱۴-۳-۴- ورودی ها وخروجی ها:    ۲۷۵
۱۴-۳-۵- پارکینگ ها:    ۲۷۶
۱۴-۳-۶-  محوطه سازی سایت:    ۲۷۶
۱۴-۳-۷- فضاهای مورد نیاز برای طی مسیر مسافران:    ۲۷۶
۱۴-۳-۸-  فضاهای خدماتی رفاهی مسافران:    ۲۷۸
۱۴-۳-۹- فضاهای مکمل فضاهای رفاهی:    ۲۷۸
۱۴-۳-۱۰- بخش تسهیلات شهروندان:    ۲۷۹

۱۵-۶-۱- وضع موجود:    ۲۹۶
۱۵-۶-۲- اسکله ها:    ۲۹۶
۱۵-۶-۳- تجهیزات:    ۲۹۷
۱۵-۶-۴- معابر و انبارهای باز:    ۲۹۷
۱۵-۷- ساختمان ها:    ۲۹۹
۱۵-۸- موقعیت طرح:    ۳۰۰
۱۵-۹- دسترسی به سایت:    ۳۰۱
۱۵-۹-۱- مجاورتها:    ۳۰۳
۱۵-۹-۲- وزش باد:    ۳۰۴
منابع وماخذ

12000 تومان – دانلود
تعداد صفحات :304 صفحه
لینک کوتاه : http://motaleat.cad30ty.com/?p=1038
نوشته شده در : فروردین ۱۹, ۱۳۹۵
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  دانلود مطالعات پایانه دریایی
قیمت : 19هزارتومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
12000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *